ประกวดขับร้องเพลงประเภททีม(ขับร้องหมู่)

[section padding__sm=”13px”] [title style=”center” text=”โครงการประกวดร้องเพลงประเภททีม(ขับร้องหมู่)” tag_name=”h1″ size=”120″ visibility=”hide-for-small”] [title style=”center” text=”ผลงานโครงการประกวดร้องเพลงประเภททีม (ขับร้องหมู่)” tag_name=”h2″ color=”rgb(20, 114, 172)”] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_text font_size=”1.3″ line_height=”0.75″ text_align=”center” text_color=”rgb(20, 114, 172)”]

ระดับประถมศึกษา

[/ux_text] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=ayiVvhA8iZ0&list=PLTZ4A0hL7wWPdNGOjKgwX60-aA4BC6XHj”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_text font_size=”1.3″ line_height=”0.75″ text_align=”center” text_color=”rgb(20, 114, 172)”]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[/ux_text] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=QenVe_uLVIA&list=PLTZ4A0hL7wWOmxI_wvDo5RU1iWPPPrIrC”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_text font_size=”1.3″ line_height=”0.75″ text_align=”center” text_color=”rgb(20, 114, 172)”]

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

[/ux_text] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=I1MZk86iesk&list=PLTZ4A0hL7wWMfzr3GH6I5xOabrO0aNEBU”] [/col] [/row] [title style=”center” text=”โครงการประกวดร้องเพลงประเภททีม(ขับร้องหมู่)” tag_name=”h2″ size=”80″ visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”821″ margin=”1px 20px 5px 20px” animate=”fadeInDown” target=”_blank”] [row label=”register”] [col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”25px 0px 0px 0px” padding__sm=”19px 0px 0px 0px” align=”center”] [/col] [/row] [row h_align=”center”] [col span=”5″ span__sm=”12″]

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
หากเกียรติบัตรผิด ต้องการแก้ไข หรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงานจังหวัด คลิก

[accordion title=”เอกสารรายละเอียดโครงการ”] [accordion-item title=”จดหมาย”] [/accordion-item] [accordion-item title=”ระเบียบการ”] [/accordion-item] [accordion-item title=”กรอบวิดีโอนำไปใช้กับผลงาน (BRANDER)”]

[download id=”919″]

[download id=”1145″]

[/accordion-item] [accordion-item title=”คอร์ดเพลงน้ำใจแม่”] [/accordion-item] [accordion-item title=”ติดต่อผู้ประสานงานจังหวัด”] [/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row] [/section] [section] [ux_image id=”1114″] [ux_image id=”1115″] [ux_image id=”1116″] [scroll_to title=”Timeline”] [ux_image id=”1330″] [ux_image id=”1118″] [scroll_to title=”คณะกรรมการ” link=”#1162″] [ux_image id=”1162″] [ux_image id=”1163″] [ux_image id=”1164″] [ux_image id=”1165″] [ux_image id=”1119″] [/section]