The Creative Pro Camp

สมัครเลย! รายละเอียดค่าย วันที่ 12 -16 ต.ค. 67เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา   การสมัคร ขั้นตอนการสมัคร การสัมภาษณ์และการชำระเงิน   เอกสาร เอกสารโครงการและใบเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์   ผลงานของน้อง ๆ จากค่าย #1 รายละเอียดค่าย วันจัดค่าย วันที่ 12 – 16...