ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

[row] [col span__sm=”12″ align=”center”] [section]

ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

โครงการประกวดร้องเพลงประเภททีม(ขับร้องหมู่)

[/section] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″]

ระดับประถมศึกษา

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”1313″]

โรงเรียนอนุบาลพังงา

จังหวัดพังงา  ภาคใต้

[/ux_image_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”1314″]

โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[/ux_image_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”1315″]

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

จังหวัดชุมพร ภาคใต้

[/ux_image_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”1316″]

โรงเรียนอุตรกิจกระบี่

จังหวัดกระบี่  ภาคใต้

[/ux_image_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”1317″]

โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร

จังหวัดปทุมธานี ภาคกลาง

[/ux_image_box] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”1318″]

โรงเรียนแม่สันวิทยา 1

จังหวัดลำปาง  ภาคเหนือ

[/ux_image_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”1320″]

โรงเรียนพรหมรังษี

จังหวัดลพบุรี ภาคกลาง

[/ux_image_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”1321″]

โรงเรียนวัดสิงห์

จังหวัดชัยนาท ภาคกลาง

[/ux_image_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”1322″]

โรงเรียนวัดหนองกรับ

จังหวัดระยอง  ภาคตะวันออก

[/ux_image_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”1323″]

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 2

จังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[/ux_image_box] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″]

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”1308″]

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

กรุงเทพมหานคร

[/ux_image_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”1309″]

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

จังหวัดน่าน ภาคเหนือ

[/ux_image_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”1310″]

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

จังหวัดเพชรบุรี ภาคตะวันตก

[/ux_image_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”1311″]

โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ

จังหวัดกระบี่ ภาคใต้

[/ux_image_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”1312″]

โรงเรียนเอ็งเสียงสามัคคี 1

จังหวัดสงขลา ภาคใต้

[/ux_image_box] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”1250″] [ux_image id=”1251″] [ux_image id=”1254″] [ux_image id=”1253″] [/col] [/row]