ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

โครงการประกวดร้องเพลงประเภททีม(ขับร้องหมู่)

กลับสู่หน้าหลักโครงการ

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลพังงา

จังหวัดพังงา  ภาคใต้

vote

โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

vote

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

จังหวัดชุมพร ภาคใต้

vote

โรงเรียนอุตรกิจกระบี่

จังหวัดกระบี่  ภาคใต้

vote

โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร

จังหวัดปทุมธานี ภาคกลาง

vote

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนแม่สันวิทยา 1

จังหวัดลำปาง  ภาคเหนือ

vote

โรงเรียนพรหมรังษี

จังหวัดลพบุรี ภาคกลาง

vote

โรงเรียนวัดสิงห์

จังหวัดชัยนาท ภาคกลาง

vote

โรงเรียนวัดหนองกรับ

จังหวัดระยอง  ภาคตะวันออก

vote

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 2

จังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

vote

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

กรุงเทพมหานคร

vote

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

จังหวัดน่าน ภาคเหนือ

vote

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

จังหวัดเพชรบุรี ภาคตะวันตก

vote

โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ

จังหวัดกระบี่ ภาคใต้

vote

โรงเรียนเอ็งเสียงสามัคคี 1

จังหวัดสงขลา ภาคใต้

vote