โครงการสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด

โครงการสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด

โครงการสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด [ux_text font_size=”1.25″ font_size__sm=”1″ line_height=”1.85″] ปิดเทอมนี้ ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด...