คิดจะพัก คิดถึง “สมาธิ”

คิดจะพัก คิดถึง “สมาธิ”

         คุณเหนื่อยไหมนะ กับการเดินทางออกตามหาความฝัน เหนื่อยไหมกับการใช้ชีวิตเพื่ออะไรบางอย่าง หนักไหมที่ต้องรับภาระความรับผิดชอบที่มากล้น เหนื่อยทั้งเรื่องคน เรื่องงาน เรื่องสังคม รวมทั้งเรื่องตัวเราเองด้วย ปัญหาต่างๆ มากมายรุมเร้า เราไม่ใช่...