โครงการสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด

โครงการสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด

โครงการสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด [ux_text font_size=”1.25″ font_size__sm=”1″ line_height=”1.85″] ปิดเทอมนี้ ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด...

NAVIGATOR CAMP

ค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา ห่างไกลกัญชาและยาเสพติด (NAVIGATOR CAMP) [row] [col span__sm=”12″] [/col] [/row] [ux_banner height=”56.25%” bg=”3756″ bg_pos=”51% 5%”] [text_box position_x=”50″...