The Creative Pro Camp

Register Now รายละเอียดค่าย วันที่ 12 -15 ต.ค. 66เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา   การสมัคร ขั้นตอนการสมัคร การสัมภาษณ์และการชำระเงิน   เอกสาร เอกสารโครงการและใบเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์   ค่ายพัฒนาศักยภาพ สู่การเป็นนักสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ workshop...