รางวัลชนะเลิศ

ทีม รักและคิดถึง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ทีม รักแท้มีแม่เป็นที่หนึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ทีม PANYAON

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

ทีม ฮักแม่เด้อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4

ทีม มนต์รักบ้านดอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รางวัลชมเชย

ทีม รอยไถ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ทีม ลูกๆ ของแม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีม Story day Channel

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ทีม Semicolon

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทีม พรแสวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย