ประกวดคลิปวิดีโอสั้นบอกรักแม่

[section padding__sm=”13px”] [title style=”center” text=”โครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้นบอกรักแม่” tag_name=”h1″ size=”120″ visibility=”hide-for-small”] [title style=”center” text=”ผลงานโครงการประกวดคลิปวีดีโอสั้นบอกรักแม่ระดับอุมศึกษา” tag_name=”h2″ color=”rgb(20, 114, 172)”] [row] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”12″] [/col_inner] [col_inner span=”8″ span__sm=”12″] [ux_text font_size=”1.3″ line_height=”0.75″ text_align=”center” text_color=”rgb(20, 114, 172)”]

ระดับอุดมศึกษา

[/ux_text] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=mc8Tn4I0m3k&list=PLTZ4A0hL7wWOsd1ICTrT26D63DdbIqBJz” depth_hover=”1″] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [title style=”center” text=”โครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้นบอกรักแม่” tag_name=”h1″ size=”80″ visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1142″ margin=”1px 20px 5px 20px” animate=”fadeInDown” target=”_blank”] [row label=”register”] [col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”25px 0px 0px 0px” padding__sm=”19px 0px 0px 0px” align=”center” visibility=”hide-for-small”] [/col] [col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”25px 0px 0px 0px” padding__sm=”19px 0px 0px 0px” align=”center” visibility=”show-for-small”] [/col] [/row] [row v_align=”middle” visibility=”hidden”] [col span=”6″ span__sm=”12″]

ตัวอย่าง

[ux_image id=”913″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

ดาวน์โหลดกรอบวิดีโอเพื่อนำไปใช้ทำคลิปประกวด

กรอบVDO Happy mother day 1280 x 720px [/col] [/row] [/section] [section visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”991″ margin=”0px 0px 20px 0px”] [row visibility=”show-for-small”] [col span__sm=”12″ align=”center”] [ux_image id=”992″ width__sm=”58″ margin=”0px 0px 100px 0px”] [ux_image id=”993″ width__sm=”60″ margin=”-94px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center”] [ux_image id=”994″ width__sm=”60″ margin=”-50px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center”] [ux_image id=”996″ width__sm=”60″ margin=”-50px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1085″ width__sm=”60″ margin=”-4px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1086″ width__sm=”100″ margin=”-50px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1087″ width__sm=”100″ margin=”-50px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1088″ width__sm=”100″ margin=”-50px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1089″ width__sm=”100″ margin=”-50px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1090″ width__sm=”100″ margin=”-50px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1094″ width__sm=”60″ margin=”-4px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ padding__sm=”0px 0px 0px 0px” align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1091″ width__sm=”100″ margin=”-px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ padding__sm=”0px 0px 0px 0px” align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1134″ width__sm=”100″ margin=”-0px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ padding__sm=”10px 0px 0px 0px” align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1093″ width__sm=”100″ margin=”จ 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ padding__sm=”0px 0px 0px 0px” align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1095″ width__sm=”100″ margin=”0px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”997″ width__sm=”60″ margin=”-4px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1138″ width__sm=”60″ margin=”-50px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1137″ width__sm=”60″ margin=”-50px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1136″ width__sm=”60″ margin=”-50px 0px -55px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1001″ width__sm=”60″ margin=”4px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1002″ width__sm=”80″ margin=”-50px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”6″ visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1003″ margin=”-50px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”6″ visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1004″ margin=”-50px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”6″ visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1016″ margin=”-50px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”6″ visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1006″ margin=”-50px 0px 0px 0px” visibility=”show-for-small”] [/col] [col span__sm=”6″ visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1007″ margin=”-50px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”6″ visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1020″ margin=”-50px 0px 0px 0px”] [/col] [col span__sm=”12″ align=”center” visibility=”show-for-small”] [ux_image id=”1021″ width__sm=”45″ margin=”-22px 0px 0px 0px”] [/col] [/row] [ux_image id=”1023″ margin=”-29px 0px 0px 0px”] [/section] [section visibility=”hide-for-small”] [ux_image id=”1077″ visibility=”hide-for-small”] [ux_image id=”1081″ visibility=”hide-for-small”] [ux_image id=”1073″ visibility=”hide-for-small”] [ux_image id=”1133″ visibility=”hide-for-small”] [ux_image id=”1075″ visibility=”hide-for-small”] [ux_image id=”1076″ visibility=”hide-for-small”] [ux_image id=”1132″ visibility=”hide-for-small”] [ux_image id=”1079″ visibility=”hide-for-small”] [ux_image id=”1080″ visibility=”hide-for-small”] [/section]