รางวัลชมเชย อันดับ 1
ลำดับชื่อทีมสถาบันจังหวัด
1โรงเรียนบ้านควนใต้โรงเรียนบ้านควนใต้กระบี่
2คลองรางจากโรงเรียนคลองรางจากกรุงเทพมหานคร
3โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร
4วัดทองในโรงเรียนวัดทองในกรุงเทพมหานคร
5วัดพระยาทำโรงเรียนวัดพระยาทำกรุงเทพมหานคร
6ศรีเอี่ยมอนุสรณ์โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร
7อนุบาลทองผาภูมิโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกาญจนบุรี
8ลัมแบรต์พิชญาลัยโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยจันทบุรี
9เหลียนหัวโรงเรียนเหลียนหัวนครนายก
10บ้านช่องแมวโรงเรียนบ้านช่องแมวนครราชสีมา
11บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)น่าน
12นาขามโนนสวนปอรวมพลัง สรรค์สร้างความดีโรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอบึงกาฬ
13บ้านหนองเสม็ดโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดบุรีรัมย์
14วัดเนกขัมมารามโรงเรียนวัดเนกขัมมารามปทุมธานี
15บ้านหนองพลับโรงเรียนบ้านหนองพลับประจวบคีรีขันธ์
16เศรษฐพานิชวิทยาโรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยาประจวบคีรีขันธ์
17บ้านสระกระโจมโรงเรียนบ้านสระกระโจมสุพรรณบุรี
18บ้านแก้งใต้โรงเรียนบ้านแก้งใต้อุบลราชธานี
19วัดร้องอ้อโรงเรียนวัดร้องอ้อเชียงใหม่
20สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยเพชรบุรี
ลำดับชื่อทีมสถาบันจังหวัด
1โรงเรียนบ้านควนใต้โรงเรียนบ้านควนใต้กระบี่
2คลองรางจากโรงเรียนคลองรางจากกรุงเทพมหานคร
3โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร
4วัดทองในโรงเรียนวัดทองในกรุงเทพมหานคร
5วัดพระยาทำโรงเรียนวัดพระยาทำกรุงเทพมหานคร
6ศรีเอี่ยมอนุสรณ์โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร
7อนุบาลทองผาภูมิโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกาญจนบุรี
8ลัมแบรต์พิชญาลัยโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยจันทบุรี
9เหลียนหัวโรงเรียนเหลียนหัวนครนายก
10บ้านช่องแมวโรงเรียนบ้านช่องแมวนครราชสีมา
11บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)น่าน
12นาขามโนนสวนปอรวมพลัง สรรค์สร้างความดีโรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอบึงกาฬ
13บ้านหนองเสม็ดโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดบุรีรัมย์
14วัดเนกขัมมารามโรงเรียนวัดเนกขัมมารามปทุมธานี
15บ้านหนองพลับโรงเรียนบ้านหนองพลับประจวบคีรีขันธ์
16เศรษฐพานิชวิทยาโรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยาประจวบคีรีขันธ์
17บ้านสระกระโจมโรงเรียนบ้านสระกระโจมสุพรรณบุรี
18บ้านแก้งใต้โรงเรียนบ้านแก้งใต้อุบลราชธานี
19วัดร้องอ้อโรงเรียนวัดร้องอ้อเชียงใหม่
20สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยเพชรบุรี
รางวัลชมเชย อันดับ 2
ลำดับชื่อทีมสถาบันจังหวัด
1บ้านควนร่วมใจห่างไกลยาเสพติดโรงเรียนบ้านควนกระบี่
2บ้านควนม่วงโรงเรียนบ้านควนม่วงกระบี่
3บ้านติงไหรโรงเรียนบ้านติงไหรกระบี่
4Monster teamโรงเรียนบ้านบกห้องกระบี่
5บ้านบ่อมะม่วงโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงกระบี่
6บ้านลำทับโรงเรียนบ้านลำทับกระบี่
7บ้านห้วยพลูหนังโรงเรียนบ้านห้วยพลูหนังกระบี่
8บ้านหินลูกช้างโรงเรียนบ้านหินลูกช้างกระบี่
9วัดพรุเตียวโรงเรียนวัดพรุเตียวกระบี่
10กัญมันเมารักเราดีกว่าโรงเรียนอนุบาลกระบี่กระบี่
11อนุบาลคลองท่อมร้อยพลังคิดโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกระบี่
12อุตรกิจโรงเรียนอุตรกิจกระบี่
13การเคหะท่าทรายโรงเรียนการเคหะท่าทรายกรุงเทพมหานคร
14คลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)กรุงเทพมหานคร
15บางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)กรุงเทพมหานคร
16พญาไทโรงเรียนพญาไทกรุงเทพมหานคร
17ลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)กรุงเทพมหานคร
18วัดประชาบำรุงโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรุงเทพมหานคร
19วัดพระยาปลาโรงเรียนวัดพระยาปลากรุงเทพมหานคร
20วัดยางฯห่างไกลกัญนะโรงเรียนวัดยางสุทธารามกรุงเทพมหานคร
21รร วัดราชบูรณะต้านกัญชา ยาเสพติด without the drugsโรงเรียนวัดราชบูรณะกรุงเทพมหานคร
22วัดลาดบัวขาวโรงเรียนวัดลาดบัวขาวกรุงเทพมหานคร
23วัดศาลาแดงโรงเรียนวัดศาลาแดงกรุงเทพมหานคร
24โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)กรุงเทพมหานคร
25วัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)กรุงเทพมหานคร
26อนุบาลวัดปรินายกโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรุงเทพมหานคร
27ออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์)โรงเรียนออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
28เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1กรุงเทพมหานคร
29ดิศกุลโรงเรียนดิศกุลกาญจนบุรี
30บ้านดงโคร่งโรงเรียนบ้านดงโคร่งกาญจนบุรี
31บ้านท่ามะเดื่อโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกาญจนบุรี
32บ้านทุ่งนานางหรอกโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอกกาญจนบุรี
33บ้านพุเตยโรงเรียนบ้านพุเตยกาญจนบุรี
34บ้านเขาสามชั้นโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกาญจนบุรี
35วัดกระต่ายเต้นโรงเรียนวัดกระต่ายเต้นกาญจนบุรี
36อนุบาลกาญจนบุรีโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกาญจนบุรี
37อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)กาญจนบุรี
38อนุบาลไทรโยคโรงเรียนอนุบาลไทรโยคกาญจนบุรี
39หนองโพนสูงโรงเรียนหนองโพนสูงกาฬสินธุ์
40คกพ. วัยใส ห่างไกลกัญชาและยาเสพติดโรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์กาฬสินธุ์
41ขอนแก่นวิเทศศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาขอนแก่น
42ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาขอนแก่น
43รวมพลังใจต้านภัยกัญชาและยาเสพติด รร.ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ขอนแก่น
44บ้านคำโซ่โรงเรียนบ้านคำโซ่ขอนแก่น
45บ้านแวงน้อยโรงเรียนบ้านแวงน้อยขอนแก่น
46เทศบาลบ้านโนนชัยโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยขอนแก่น
47บ้านคลองครกโรงเรียนบ้านคลองครกจันทบุรี
48บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)จันทบุรี
49บ้านตาเลียวโรงเรียนบ้านตาเลียวจันทบุรี
50บ้านท่าแฉลบโรงเรียนบ้านท่าแฉลบจันทบุรี
51บ้านศรัทธาตะพงโรงเรียนบ้านศรัทธาตะพงจันทบุรี
52บ้านสะพานเลือกโรงเรียนบ้านสะพานเลือกจันทบุรี
53โรงเรียนวัดนาซาโรงเรียนวัดนาซาจันทบุรี
54วัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร)โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร)จันทบุรี
55MT Chanโรงเรียนวัดมะทายจันทบุรี
56วัดเสม็ดงามโรงเรียนวัดเสม็ดงามจันทบุรี
57ใจเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรีจันทบุรี
58วัดโป่งโรงเรียนวัดโป่งจันทบุรี
59คลองพานทองโรงเรียนคลองพานทองฉะเชิงเทรา
60ตลาดบางบ่อโรงเรียนตลาดบางบ่อฉะเชิงเทรา
61บ้านปลายคลองโรงเรียนบ้านปลายคลองฉะเชิงเทรา
62บ้านหนองแสงโรงเรียนบ้านหนองแสงฉะเชิงเทรา
63บ้านอ่างเสือดำโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำฉะเชิงเทรา
64บ้านเกาะดอนโรงเรียนบ้านเกาะดอนฉะเชิงเทรา
65พระพิมลเสนีโรงเรียนพระพิมลเสนีฉะเชิงเทรา
66โรงเรียนวัดคลองต้นหมันโรงเรียนวัดคลองต้นหมันฉะเชิงเทรา
67"รักกัน ห่างกัญชานะ" โรงเรียนวัดญาณรังษารามโรงเรียนวัดญาณรังษารามฉะเชิงเทรา
68วัดธารพูดโรงเรียนวัดธารพูดฉะเชิงเทรา
69วัดบนโรงเรียนวัดบนฉะเชิงเทรา
70วัดบางปรงโรงเรียนวัดบางปรงฉะเชิงเทรา
71รักกัน ห่างกัญนะโรงเรียนวัดบึงตาหอมฉะเชิงเทรา
72วัดประศาสน์โสภณโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณฉะเชิงเทรา
73วัดลาดยาวก้าวทันโทษกัญชายาเสพติดโรงเรียนวัดลาดยาวฉะเชิงเทรา
74วัดหนองปาตองโรงเรียนวัดหนองปาตองฉะเชิงเทรา
75วัดหนองแหนโรงเรียนวัดหนองแหนฉะเชิงเทรา
76วัดหินดาษโรงเรียนวัดหินดาษฉะเชิงเทรา
77วัดอรัญญิการามโรงเรียนวัดอรัญญิการามฉะเชิงเทรา
78วัดเสม็ดใต้โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ฉะเชิงเทรา
79รร.วัดแสนภูดาษโรงเรียนวัดแสนภูดาษฉะเชิงเทรา
80สุวรรณคีรีโรงเรียนสุวรรณคีรีฉะเชิงเทรา
81สุเหร่าลาดน้ำขาว (เปร็งประชาสรรค์)โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว (เปร็งประชาสรรค์)ฉะเชิงเทรา
82โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่งโรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่งฉะเชิงเทรา
83บ้านทุ่งกลมโรงเรียนบ้านทุ่งกลมชลบุรี
84บ้านเขาตะแบกโรงเรียนบ้านเขาตะแบกชลบุรี
85มารีวิทย์โรงเรียนมารีวิทย์ชลบุรี
86วัดพิบูลสัณหธรรมโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมชลบุรี
87บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)ชัยนาท
88วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)ชัยนาท
89ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ชัยภูมิ
90ท่าขามร่วมใจ ห่างไกลกัญชาโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีชัยภูมิ
91บ้านพรมใต้พิทยาคารโรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคารชัยภูมิ
92ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ชุมพร
93บ้านกลางโรงเรียนบ้านกลางชุมพร
94โรงเรียนบ้านดวดโรงเรียนบ้านดวดชุมพร
95บ้านดอนตะเคียนโรงเรียนบ้านดอนตะเคียนชุมพร
96บ้านทรายแก้วโรงเรียนบ้านทรายแก้วชุมพร
97บ้านทับช้างโรงเรียนบ้านทับช้างชุมพร
98บ้านท่าลานทองโรงเรียนบ้านท่าลานทองชุมพร
99บ้านนาเหรี่ยงโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงชุมพร
100บ้านบางจากโรงเรียนบ้านบางจากชุมพร
101บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)ชุมพร
102บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129ชุมพร
103บ้านหัวว่าวโรงเรียนบ้านหัวว่าวชุมพร
104บ้านหาดทรายรีโรงเรียนบ้านหาดทรายรีชุมพร
105บ้านเขาชันโต๊ะโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะชุมพร
106โรงเรียนบ้านเขาแงนโรงเรียนบ้านเขาแงนชุมพร
107บ้านใหม่สมบูรณ์โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ชุมพร
108วัดดอนชัยโรงเรียนวัดดอนชัยชุมพร
109วัดนาสักโรงเรียนวัดนาสักชุมพร
110วัดปากน้ำละแมโรงเรียนวัดปากน้ำละแมชุมพร
111บ้านวังลำ ต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนบ้านวังลำตรัง
112บ้านหนองปรือโรงเรียนบ้านหนองปรือตรัง
113หนูไม่ยุ่งยาเสพติดโรงเรียนบ้านหาดเลาตรัง
114บ้านไชยภักดีโรงเรียนบ้านไชยภักดีตรัง
115บ้านไร่หลวงโรงเรียนบ้านไร่หลวงตรัง
116วัดนิกรรังสฤษฎ์โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ตรัง
117วัดหนองสมานโรงเรียนวัดหนองสมานตรัง
118คีรีศรีสาครวิทยาโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยาตราด
119ชุมชนบ้านตากแว้งโรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้งตราด
120บ้านคลองมะขามโรงเรียนบ้านคลองมะขามตราด
121บ้านตาหนึกโรงเรียนบ้านตาหนึกตราด
122บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)ตราด
123โรงเรียนบ้านหาดเล็กโรงเรียนบ้านหาดเล็กตราด
124บ้านโขดทรายโรงเรียนบ้านโขดทรายตราด
125อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ตราด
126อัมพรจินตกานนท์โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ตราด
127บ้านห้วยนกแลโรงเรียนบ้านห้วยนกแลตาก
128ถาวรนิมิตโรงเรียนถาวรนิมิตนครนายก
129บ้านคลอง 14โรงเรียนบ้านคลอง 14นครนายก
130วัดสบกเขียวโรงเรียนวัดสบกเขียวนครนายก
131วัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามนครนายก
132บ้านดอนซากโรงเรียนบ้านดอนซากนครปฐม
133วัดบ่อตะกั่วโรงเรียนวัดบ่อตะกั่วนครปฐม
134WLPKโรงเรียนวัดลาดปลาเค้านครปฐม
135วัดศิลามูลโรงเรียนวัดศิลามูลนครปฐม
136วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)นครปฐม
137บ้านดงติ้วโรงเรียนบ้านดงติ้วนครพนม
138เรณูวิทยาคาร ห่างไกลกัญชาและยาเสพติดโรงเรียนเรณูวิทยาคารนครพนม
139โรงเรียนบ้านดอนหวายโรงเรียนบ้านดอนหวายนครราชสีมา
140บ้านสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์นครราชสีมา
141Bnkบ้านหนองนกกวักSchoolโรงเรียนบ้านหนองนกกวักนครราชสีมา
142บ้านหนองนกเขาโรงเรียนบ้านหนองนกเขานครราชสีมา
143บ้านโนนผักชีโรงเรียนบ้านโนนผักชีนครราชสีมา
144วัดบันไดม้าโรงเรียนวัดบันไดม้านครราชสีมา
145วัดบ้านดอนตะหนินโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินนครราชสีมา
146วัดบ้านหินตั้งโรงเรียนวัดบ้านหินตั้งนครราชสีมา
147YNAC S.R. สามัคคีรถไฟโรงเรียนสามัคคีรถไฟนครราชสีมา
148ห้วยทรายวิทยาคมโรงเรียนห้วยทรายวิทยาคมนครราชสีมา
149แกสำโรงวิทยาโรงเรียนแกสำโรงวิทยานครราชสีมา
150บ้านเกาะสุดโรงเรียนบ้านเกาะสุดนครศรีธรรมราช
151โรงเรียนวัดควนป้อมโรงเรียนวัดควนป้อมนครศรีธรรมราช
152โรงเรียนวัดไม้เรียงโรงเรียนวัดไม้เรียงนครศรีธรรมราช
153บ้านดอนจังหันโรงเรียนบ้านดอนจังหันนครสวรรค์
154พุนกยูงโรงเรียนบ้านพุนกยูงนครสวรรค์
155บ้านวังน้ำขาวโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวนครสวรรค์
156บ้านวังหินโรงเรียนบ้านวังหินนครสวรรค์
157จิรดาโรงเรียนจิรดานนทบุรี
158ทานสัมฤทธิ์วิทยาโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยานนทบุรี
159วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)นนทบุรี
160วัดเสนีวงศ์โรงเรียนวัดเสนีวงศ์นนทบุรี
161แสงประเสริฐโรงเรียนแสงประเสริฐนนทบุรี
162นิคมพัฒนา5โรงเรียนนิคมพัฒนา5นราธิวาส
163สุคิรินโรงเรียนสุคิรินนราธิวาส
164น่านคริสเตียนศึกษาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาน่าน
165บ้านชมพูโรงเรียนบ้านชมพูน่าน
166บ้านทุ่งกวาง พาน ดอนมูลโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง พาน ดอนมูลน่าน
167บ้านน้ำลักใต้โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้น่าน
168บ้านกอกโคกวิทยาโรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยาบุรีรัมย์
169อนุบาลกระสังโรงเรียนอนุบาลกระสังบุรีรัมย์
170อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)บุรีรัมย์
171จารุศรบํารุงโรงเรียนจารุศรบํารุงปทุมธานี
172ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อปทุมธานี
173โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)ปทุมธานี
174บ้านคลองขวางบนโรงเรียนบ้านคลองขวางบนปทุมธานี
175บุญคุ้มราษฎร์บํารุงโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุงปทุมธานี
176ลำสนุ่นโรงเรียนลำสนุ่นปทุมธานี
177วัดดาวเรืองโรงเรียนวัดดาวเรืองปทุมธานี
178วัดถั่วทองโรงเรียนวัดถั่วทองปทุมธานี
179วัดผลาหารโรงเรียนวัดผลาหารปทุมธานี
180วัดลาดสนุ่นโรงเรียนวัดลาดสนุ่นปทุมธานี
181ลํามหาเมฆ ต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)ปทุมธานี
182วัดเกิดการอุดมโรงเรียนวัดเกิดการอุดมปทุมธานี
183วัดเชิงท่าโรงเรียนวัดเชิงท่าปทุมธานี
184วัดเทียนถวายโรงเรียนวัดเทียนถวายปทุมธานี
185วัดเวฬุวันโรงเรียนวัดเวฬุวันปทุมธานี
186สามัคคีราษฎร์บำรุงโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงปทุมธานี
187ระดับประถมศึกษาโรงเรียนสุลักขณะปทุมธานี
188ข้อความว่ามีปัโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาปทุมธานี
189บ้านคลองลอยโรงเรียนบ้านคลองลอยประจวบคีรีขันธ์
190บ้านหนองตาเย็นโรงเรียนบ้านหนองตาเย็นประจวบคีรีขันธ์
191เด็กบ้านวังรียุคใหม่..ห่างไกลกัญนะโรงเรียนบ้านวังรีปราจีนบุรี
192บ้านหนองกระทุ่มโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มปราจีนบุรี
193บ้านโคกพนมดีโรงเรียนบ้านโคกพนมดีปราจีนบุรี
194บางเก่าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่าปัตตานี
195บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)ปัตตานี
196CKY TEAMโรงเรียนบ้านเจาะกือแยปัตตานี
197บ้านโคกโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ปัตตานี
198วัดมะกรูด ปลอดสิ่งเสพติดโรงเรียนวัดมะกรูด(อินทองอนุสรณ์)ปัตตานี
199ชุมชนวัดบางซ้ายนอกโรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอกพระนครศรีอยุธยา
200วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)พระนครศรีอยุธยา
201โพธิ์แจ่มวิทยาคารโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)พระนครศรีอยุธยา
202บ้านดอนเงินโรงเรียนบ้านดอนเงินพะเยา
203บ้านทุ่งหลวงโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงพะเยา
204บ้านสันเวียงใหม่โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่พะเยา
205บ้านแบ่งโรงเรียนบ้านแบ่งพะเยา
206อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)พะเยา
207ฺิBD.TEAMโรงเรียนบ้านดอนพังงา
208บ้านสวนใหม่โรงเรียนบ้านสวนใหม่พังงา
209เทศบาลตำบลบางเตยโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยพังงา
210บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)พัทลุง
211วัดสังฆวรารามโรงเรียนวัดสังฆวรารามพัทลุง
212พิจิตรอินเตอร์โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์พิจิตร
213วัดต้นชุมแสงโรงเรียนวัดต้นชุมแสงพิจิตร
214วัดวังหว้าโรงเรียนวัดวังหว้าพิจิตร
215เด็กวัดโรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)พิจิตร
216ท่าฉัตรไชยโรงเรียนท่าฉัตรไชยภูเก็ต
217บ้านกะหลิมโรงเรียนบ้านกะหลิมภูเก็ต
218บ้านสาคูโรงเรียนบ้านสาคูภูเก็ต
219สิทธิ์สุนทรบำรุง(เป็น ร.ร.อิสลาม 100%)โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง(เป็น ร.ร.อิสลาม 100%)ภูเก็ต
220อนุบาลภูเก็ตโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตภูเก็ต
221บ้านนาเลาโรงเรียนบ้านนาเลามหาสารคาม
222บ้านผือโรงเรียนบ้านผือมหาสารคาม
223บ้านส้มกบโรงเรียนบ้านส้มกบมหาสารคาม
224เมืองพาลุกากรภูมิโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิมุกดาหาร
225รัชตะวิทยาโรงเรียนรัชตะวิทยายะลา
226อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)ยะลา
227เทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ)โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ)ยะลา
228เทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)ยะลา
229เทศบาล 3 (บ้านกุนุงจอนง)โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจอนง)ยะลา
230ต้นกล้าน้อยน้อมคุณธรรมคำเม็กหนองนางฟ้าโรงเรียนบ้านคำเม็กยโสธร
231เด็กน้อยบ้านทุ่งหงาวโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวระนอง
232บ้านนกงางโรงเรียนบ้านนกงางระนอง
233บ้านบางมันโรงเรียนบ้านบางมันระนอง
234ข้อความว่ามีปัโรงเรียนบ้านห้วยเสียดระนอง
235บ้านห้วยทับมอญโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญระยอง
236บ้านห้วยปราบโรงเรียนบ้านห้วยปราบระยอง
237วัดถนนกะเพราโรงเรียนวัดถนนกะเพราระยอง
238วัดบ้านฉางโรงเรียนวัดบ้านฉางระยอง
239วัดมาบข่าโรงเรียนวัดมาบข่าระยอง
240อุดมวิทยานุกูลโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลระยอง
241ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)ราชบุรี
242บ้านหนองโกโรงเรียนบ้านหนองโกราชบุรี
243วัดช่องพรานโรงเรียนวัดช่องพรานราชบุรี
244วัดทำนบโรงเรียนวัดทำนบราชบุรี
245วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)ราชบุรี
246วัดม่วงโรงเรียนวัดม่วงราชบุรี
247นารายณ์วิทยาท่าหลวงโรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวงลพบุรี
248น้ำสุดวิไลประชาสรรค์โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ลพบุรี
249บ้านศรีเมืองโรงเรียนบ้านศรีเมืองลพบุรี
250วัดดงพลับโรงเรียนวัดดงพลับลพบุรี
251วัดสว่างอารมณ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ลพบุรี
252ลูกสี่ซับฯรวมพลังโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมลพบุรี
253ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ลพบุรี
254บ้านท่าเวียงโรงเรียนบ้านท่าเวียงลำปาง
255วัดเสด็จโรงเรียนวัดเสด็จลำปาง
256บ้านป่าซางโรงเรียนบ้านป่าซางลำพูน
257วัดบ้านแจ่มโรงเรียนวัดบ้านแจ่มลำพูน
258บ้านสามขาโรงเรียนบ้านสามขาศรีสะเกษ
259บ้านโนนดั่งโรงเรียนบ้านโนนดั่งศรีสะเกษ
260ศ.ว.ค.รวมพลังโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมศรีสะเกษ
261เชิงชุมราษฎร์นุกูลโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลสกลนคร
262มักตับอัลอีมานโรงเรียนมักตับอัลอีมานสงขลา
263วัดสลักป่าเก่ามูลนิธิโรงเรียนวัดสลักป่าเก่ามูลนิธิสงขลา
264วิเชียรชมโรงเรียนวิเชียรชมสงขลา
265เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)สงขลา
266บ้านหนองหอยโข่งโรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งสตูล
267คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)สมุทรปราการ
268พรหมพิกุลทองโรงเรียนพรหมพิกุลทองสมุทรปราการ
269WฺฺatBangyapraek Just Say Noโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกสมุทรปราการ
270โรงเรียนวัดหัวคู้โรงเรียนวัดหัวคู้สมุทรปราการ
271วัดใหญ่ห่างไกลกัญโรงเรียนวัดใหญ่สมุทรปราการ
272SK. Anti Drug Teamโรงเรียนสามัคคีวิทยาสมุทรปราการ
273อนุบาลชลิดาโรงเรียนอนุบาลชลิดาสมุทรปราการ
274อดิศรร่วมใจ ปลอดภัยกัญชาและยาเสพติดโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษาสระบุรี
275นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมสระบุรี
276บ้านซับน้อยใต้สามัคคีโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคีสระบุรี
277โรงเรียนบ้านซับปลากั้งโรงเรียนบ้านซับปลากั้งสระบุรี
278บ้านหินซ้อนโรงเรียนบ้านหินซ้อนสระบุรี
279วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)สระบุรี
280วัดท่าสีโพธิ์เหนือโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือสระบุรี
281วัดบ่อพระอินทร์โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์สระบุรี
282วัดบ้านชุ้ง (อิสระวิทยา)โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อิสระวิทยา)สระบุรี
283วัดปัญจาภิรมย์โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์สระบุรี
284วัดม่วงน้อยโรงเรียนวัดม่วงน้อยสระบุรี
285วัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร)โรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร)สระบุรี
286วัดราษฎร์บำรุงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงสระบุรี
287วัดหนองนางปุ๋ยโรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ยสระบุรี
288หนองยาวใต้โรงเรียนวัดหนองยาวใต้สระบุรี
289วัดห้วยหวายโรงเรียนวัดห้วยหวายสระบุรี
290วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)สระบุรี
291วัดใหม่สามัคคีธรรมโรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรมสระบุรี
292สว่างรัตน์พิฉายศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติดโรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษาสระบุรี
293อนุบาลมวกเหล็กโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กสระบุรี
294อนุบาลเสาไห้โรงเรียนอนุบาลเสาไห้สระบุรี
295Lungplooโรงเรียนบ้านลุงพลูสระแก้ว
296บ้านวังยางโรงเรียนบ้านวังยางสระแก้ว
297บ้านโคกสามัคคีโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีสระแก้ว
298อนุบรรพตโรงเรียนอนุบรรพตสระแก้ว
299เขาสิงโตร่วมใจ บ๊ายบาย ยาเสพติดโรงเรียนเขาสิงโตสระแก้ว
300ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยาโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยาสิงห์บุรี
301คี่ตี้โรงเรียนคี่ตี้สุพรรณบุรี
302บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)สุพรรณบุรี
303บ้านหนองอิงพิงโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงสุพรรณบุรี
304บ้านหนองโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์สุพรรณบุรี
305วัดกาบบัวโรงเรียนวัดกาบบัวสุพรรณบุรี
306วัดบ้านทึงโรงเรียนวัดบ้านทึงสุพรรณบุรี
307วัดปากน้ำโรงเรียนวัดปากน้ำสุพรรณบุรี
308วัดโบสถ์โรงเรียนวัดโบสถ์สุพรรณบุรี
309โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสสุพรรณบุรี
310จอยโรงเรียนจอยสุราษฎร์ธานี
311บ้านวังหิน ถิ่นปลอดกัญชาและยาเสพติดโรงเรียนบ้านวังหินสุราษฎร์ธานี
312ยุวศึกษาโรงเรียนยุวศึกษาสุราษฎร์ธานี
313มหาราช ๔โรงเรียนมหาราช ๔สุรินทร์
314สตรีวิทยาสมาคมโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมสุรินทร์
315อนุบาลกาบเชิงโรงเรียนอนุบาลกาบเชิงสุรินทร์
316เรืองเจริญพัฒนาโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนาสุรินทร์
317บ้านวังหินโรงเรียนบ้านวังหินสุโขทัย
318บ้านน้อยโรงเรียนบ้านน้อยหนองคาย
319ชุมชนบ้านกุดดู่โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่หนองบัวลำภู
320ชุมชนโปร่งวังม่วงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงหนองบัวลำภู
321บ้านกุดฉิมโรงเรียนบ้านกุดฉิมหนองบัวลำภู
322บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดหนองบัวลำภู
323เจ้าหญิงน้อยบ้านห้วยลึกโรงเรียนบ้านห้วยลึกหนองบัวลำภู
324โรงเรียนวัดบ้านพรานโรงเรียนวัดบ้านพรานอ่างทอง
325อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)อ่างทอง
326นาเจริญหนองแดงโรงเรียนนาเจริญหนองแดงอำนาจเจริญ
327กุงชัยร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติดโรงเรียนบ้านกุงชัยอำนาจเจริญ
328ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวร.ร. ตชด.บ้านหนองมะแซวอำนาจเจริญ
329โรงเรียนบ้านโพนเมืองโรงเรียนบ้านโพนเมืองอำนาจเจริญ
330ชุมชนวังทองโรงเรียนชุมชนวังทองอุดรธานี
331บ้านดอนแก้วโรงเรียนบ้านดอนแก้วอุดรธานี
332โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยาโรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยาอุดรธานี
333จริมอนุสรณ์1 อำเภอท่าปลาโรงเรียนจริมอนุสรณ์1อุตรดิตถ์
334ท่าแฝกอนุสรณ์ 2โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2อุตรดิตถ์
335วัดพญาปันแดนโรงเรียนวัดพญาปันแดนอุตรดิตถ์
336วัดใหม่โรงเรียนวัดใหม่อุตรดิตถ์
337โรงเรียนเจริญวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์โรงเรียนเจริญวิทยาอุตรดิตถ์
338บ้านใหม่คลองเคียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนอุทัยธานี
339วัดทัพหลวงโรงเรียนวัดทัพหลวงอุทัยธานี
340วัดท่าโพโรงเรียนวัดท่าโพอุทัยธานี
341วัดหนองยางโรงเรียนวัดหนองยางอุทัยธานี
342บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)อุบลราชธานี
343บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยงโรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยงอุบลราชธานี
344พลังบ้านโนนกาหลงน้อยโรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อยอุบลราชธานี
345อนุบาลอุบลราชธานีโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีอุบลราชธานี
346โรงเรียนเทศบาลแสนสุขโรงเรียนเทศบาลแสนสุขอุบลราชธานี
347บ้านป่าตึงงามโรงเรียนบ้านป่าตึงงามเชียงราย
348บ้านสันบุญเรืองโรงเรียนบ้านสันบุญเรืองเชียงราย
349บ้านดอนปินโรงเรียนบ้านดอนปินเชียงใหม่
350โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุยโรงเรียนบ้านพุยเชียงใหม่
351บ้านหัวข่วงโรงเรียนบ้านหัวข่วงเชียงใหม่
352บ้านแม่ย่อย (เจียรสมศรีวังทองคำ)โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เจียรสมศรีวังทองคำ)เชียงใหม่
353WCK-วัยใสห่างไกลกัญชาโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนเชียงใหม่
354วัดทุ่งหลวงโรงเรียนวัดทุ่งหลวงเชียงใหม่
355มือเล็กๆ เด็กสร้างโลกโรงเรียนแม่คือวิทยาเชียงใหม่
356ชอนไพร Boom (Chonprai Boom)โรงเรียนบ้านชอนไพรเพชรบูรณ์
357สมอทอดศึกษาห่างกัญโรงเรียนสมอทอดศึกษาเพชรบูรณ์
358บ้านท่าดีหมีโรงเรียนบ้านท่าดีหมีเลย
359บ้านนาดินดำโรงเรียนบ้านนาดินดำเลย
360มนต์รักเมืองเลยโรงเรียนบ้านแก่งเลย
361บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)แพร่
362บ้านร่องฟองโรงเรียนบ้านร่องฟองแพร่
363ร่องเสี้ยวโรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)แพร่
364วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)แพร่
365โรงเรียนบ้านห้วยขานร่วมใจห่างไกลกัญชาและยาเสพติดโรงเรียนบ้านห้วยขานแม่ฮ่องสอน
ลำดับชื่อทีมสถาบันจังหวัด
1บ้านควนร่วมใจห่างไกลยาเสพติดโรงเรียนบ้านควนกระบี่
2บ้านควนม่วงโรงเรียนบ้านควนม่วงกระบี่
3บ้านติงไหรโรงเรียนบ้านติงไหรกระบี่
4Monster teamโรงเรียนบ้านบกห้องกระบี่
5บ้านบ่อมะม่วงโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงกระบี่
6บ้านลำทับโรงเรียนบ้านลำทับกระบี่
7บ้านห้วยพลูหนังโรงเรียนบ้านห้วยพลูหนังกระบี่
8บ้านหินลูกช้างโรงเรียนบ้านหินลูกช้างกระบี่
9วัดพรุเตียวโรงเรียนวัดพรุเตียวกระบี่
10กัญมันเมารักเราดีกว่าโรงเรียนอนุบาลกระบี่กระบี่
11อนุบาลคลองท่อมร้อยพลังคิดโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกระบี่
12อุตรกิจโรงเรียนอุตรกิจกระบี่
13การเคหะท่าทรายโรงเรียนการเคหะท่าทรายกรุงเทพมหานคร
14คลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)กรุงเทพมหานคร
15บางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)กรุงเทพมหานคร
16พญาไทโรงเรียนพญาไทกรุงเทพมหานคร
17ลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)กรุงเทพมหานคร
18วัดประชาบำรุงโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรุงเทพมหานคร
19วัดพระยาปลาโรงเรียนวัดพระยาปลากรุงเทพมหานคร
20วัดยางฯห่างไกลกัญนะโรงเรียนวัดยางสุทธารามกรุงเทพมหานคร
21รร วัดราชบูรณะต้านกัญชา ยาเสพติด without the drugsโรงเรียนวัดราชบูรณะกรุงเทพมหานคร
22วัดลาดบัวขาวโรงเรียนวัดลาดบัวขาวกรุงเทพมหานคร
23วัดศาลาแดงโรงเรียนวัดศาลาแดงกรุงเทพมหานคร
24โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)กรุงเทพมหานคร
25วัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)กรุงเทพมหานคร
26อนุบาลวัดปรินายกโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรุงเทพมหานคร
27ออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์)โรงเรียนออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
28เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1กรุงเทพมหานคร
29ดิศกุลโรงเรียนดิศกุลกาญจนบุรี
30บ้านดงโคร่งโรงเรียนบ้านดงโคร่งกาญจนบุรี
31บ้านท่ามะเดื่อโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกาญจนบุรี
32บ้านทุ่งนานางหรอกโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอกกาญจนบุรี
33บ้านพุเตยโรงเรียนบ้านพุเตยกาญจนบุรี
34บ้านเขาสามชั้นโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกาญจนบุรี
35วัดกระต่ายเต้นโรงเรียนวัดกระต่ายเต้นกาญจนบุรี
36อนุบาลกาญจนบุรีโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกาญจนบุรี
37อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)กาญจนบุรี
38อนุบาลไทรโยคโรงเรียนอนุบาลไทรโยคกาญจนบุรี
39หนองโพนสูงโรงเรียนหนองโพนสูงกาฬสินธุ์
40คกพ. วัยใส ห่างไกลกัญชาและยาเสพติดโรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์กาฬสินธุ์
41ขอนแก่นวิเทศศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาขอนแก่น
42ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาขอนแก่น
43รวมพลังใจต้านภัยกัญชาและยาเสพติด รร.ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ขอนแก่น
44บ้านคำโซ่โรงเรียนบ้านคำโซ่ขอนแก่น
45บ้านแวงน้อยโรงเรียนบ้านแวงน้อยขอนแก่น
46เทศบาลบ้านโนนชัยโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยขอนแก่น
47บ้านคลองครกโรงเรียนบ้านคลองครกจันทบุรี
48บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)จันทบุรี
49บ้านตาเลียวโรงเรียนบ้านตาเลียวจันทบุรี
50บ้านท่าแฉลบโรงเรียนบ้านท่าแฉลบจันทบุรี
51บ้านศรัทธาตะพงโรงเรียนบ้านศรัทธาตะพงจันทบุรี
52บ้านสะพานเลือกโรงเรียนบ้านสะพานเลือกจันทบุรี
53โรงเรียนวัดนาซาโรงเรียนวัดนาซาจันทบุรี
54วัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร)โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร)จันทบุรี
55MT Chanโรงเรียนวัดมะทายจันทบุรี
56วัดเสม็ดงามโรงเรียนวัดเสม็ดงามจันทบุรี
57ใจเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรีจันทบุรี
58วัดโป่งโรงเรียนวัดโป่งจันทบุรี
59คลองพานทองโรงเรียนคลองพานทองฉะเชิงเทรา
60ตลาดบางบ่อโรงเรียนตลาดบางบ่อฉะเชิงเทรา
61บ้านปลายคลองโรงเรียนบ้านปลายคลองฉะเชิงเทรา
62บ้านหนองแสงโรงเรียนบ้านหนองแสงฉะเชิงเทรา
63บ้านอ่างเสือดำโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำฉะเชิงเทรา
64บ้านเกาะดอนโรงเรียนบ้านเกาะดอนฉะเชิงเทรา
65พระพิมลเสนีโรงเรียนพระพิมลเสนีฉะเชิงเทรา
66โรงเรียนวัดคลองต้นหมันโรงเรียนวัดคลองต้นหมันฉะเชิงเทรา
67"รักกัน ห่างกัญชานะ" โรงเรียนวัดญาณรังษารามโรงเรียนวัดญาณรังษารามฉะเชิงเทรา
68วัดธารพูดโรงเรียนวัดธารพูดฉะเชิงเทรา
69วัดบนโรงเรียนวัดบนฉะเชิงเทรา
70วัดบางปรงโรงเรียนวัดบางปรงฉะเชิงเทรา
71รักกัน ห่างกัญนะโรงเรียนวัดบึงตาหอมฉะเชิงเทรา
72วัดประศาสน์โสภณโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณฉะเชิงเทรา
73วัดลาดยาวก้าวทันโทษกัญชายาเสพติดโรงเรียนวัดลาดยาวฉะเชิงเทรา
74วัดหนองปาตองโรงเรียนวัดหนองปาตองฉะเชิงเทรา
75วัดหนองแหนโรงเรียนวัดหนองแหนฉะเชิงเทรา
76วัดหินดาษโรงเรียนวัดหินดาษฉะเชิงเทรา
77วัดอรัญญิการามโรงเรียนวัดอรัญญิการามฉะเชิงเทรา
78วัดเสม็ดใต้โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ฉะเชิงเทรา
79รร.วัดแสนภูดาษโรงเรียนวัดแสนภูดาษฉะเชิงเทรา
80สุวรรณคีรีโรงเรียนสุวรรณคีรีฉะเชิงเทรา
81สุเหร่าลาดน้ำขาว (เปร็งประชาสรรค์)โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว (เปร็งประชาสรรค์)ฉะเชิงเทรา
82โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่งโรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่งฉะเชิงเทรา
83บ้านทุ่งกลมโรงเรียนบ้านทุ่งกลมชลบุรี
84บ้านเขาตะแบกโรงเรียนบ้านเขาตะแบกชลบุรี
85มารีวิทย์โรงเรียนมารีวิทย์ชลบุรี
86วัดพิบูลสัณหธรรมโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมชลบุรี
87บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)ชัยนาท
88วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)ชัยนาท
89ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ชัยภูมิ
90ท่าขามร่วมใจ ห่างไกลกัญชาโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีชัยภูมิ
91บ้านพรมใต้พิทยาคารโรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคารชัยภูมิ
92ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ชุมพร
93บ้านกลางโรงเรียนบ้านกลางชุมพร
94โรงเรียนบ้านดวดโรงเรียนบ้านดวดชุมพร
95บ้านดอนตะเคียนโรงเรียนบ้านดอนตะเคียนชุมพร
96บ้านทรายแก้วโรงเรียนบ้านทรายแก้วชุมพร
97บ้านทับช้างโรงเรียนบ้านทับช้างชุมพร
98บ้านท่าลานทองโรงเรียนบ้านท่าลานทองชุมพร
99บ้านนาเหรี่ยงโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงชุมพร
100บ้านบางจากโรงเรียนบ้านบางจากชุมพร
101บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)ชุมพร
102บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129ชุมพร
103บ้านหัวว่าวโรงเรียนบ้านหัวว่าวชุมพร
104บ้านหาดทรายรีโรงเรียนบ้านหาดทรายรีชุมพร
105บ้านเขาชันโต๊ะโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะชุมพร
106โรงเรียนบ้านเขาแงนโรงเรียนบ้านเขาแงนชุมพร
107บ้านใหม่สมบูรณ์โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ชุมพร
108วัดดอนชัยโรงเรียนวัดดอนชัยชุมพร
109วัดนาสักโรงเรียนวัดนาสักชุมพร
110วัดปากน้ำละแมโรงเรียนวัดปากน้ำละแมชุมพร
111บ้านวังลำ ต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนบ้านวังลำตรัง
112บ้านหนองปรือโรงเรียนบ้านหนองปรือตรัง
113หนูไม่ยุ่งยาเสพติดโรงเรียนบ้านหาดเลาตรัง
114บ้านไชยภักดีโรงเรียนบ้านไชยภักดีตรัง
115บ้านไร่หลวงโรงเรียนบ้านไร่หลวงตรัง
116วัดนิกรรังสฤษฎ์โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ตรัง
117วัดหนองสมานโรงเรียนวัดหนองสมานตรัง
118คีรีศรีสาครวิทยาโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยาตราด
119ชุมชนบ้านตากแว้งโรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้งตราด
120บ้านคลองมะขามโรงเรียนบ้านคลองมะขามตราด
121บ้านตาหนึกโรงเรียนบ้านตาหนึกตราด
122บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)ตราด
123โรงเรียนบ้านหาดเล็กโรงเรียนบ้านหาดเล็กตราด
124บ้านโขดทรายโรงเรียนบ้านโขดทรายตราด
125อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ตราด
126อัมพรจินตกานนท์โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ตราด
127บ้านห้วยนกแลโรงเรียนบ้านห้วยนกแลตาก
128ถาวรนิมิตโรงเรียนถาวรนิมิตนครนายก
129บ้านคลอง 14โรงเรียนบ้านคลอง 14นครนายก
130วัดสบกเขียวโรงเรียนวัดสบกเขียวนครนายก
131วัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามนครนายก
132บ้านดอนซากโรงเรียนบ้านดอนซากนครปฐม
133วัดบ่อตะกั่วโรงเรียนวัดบ่อตะกั่วนครปฐม
134WLPKโรงเรียนวัดลาดปลาเค้านครปฐม
135วัดศิลามูลโรงเรียนวัดศิลามูลนครปฐม
136วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)นครปฐม
137บ้านดงติ้วโรงเรียนบ้านดงติ้วนครพนม
138เรณูวิทยาคาร ห่างไกลกัญชาและยาเสพติดโรงเรียนเรณูวิทยาคารนครพนม
139โรงเรียนบ้านดอนหวายโรงเรียนบ้านดอนหวายนครราชสีมา
140บ้านสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์นครราชสีมา
141Bnkบ้านหนองนกกวักSchoolโรงเรียนบ้านหนองนกกวักนครราชสีมา
142บ้านหนองนกเขาโรงเรียนบ้านหนองนกเขานครราชสีมา
143บ้านโนนผักชีโรงเรียนบ้านโนนผักชีนครราชสีมา
144วัดบันไดม้าโรงเรียนวัดบันไดม้านครราชสีมา
145วัดบ้านดอนตะหนินโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินนครราชสีมา
146วัดบ้านหินตั้งโรงเรียนวัดบ้านหินตั้งนครราชสีมา
147YNAC S.R. สามัคคีรถไฟโรงเรียนสามัคคีรถไฟนครราชสีมา
148ห้วยทรายวิทยาคมโรงเรียนห้วยทรายวิทยาคมนครราชสีมา
149แกสำโรงวิทยาโรงเรียนแกสำโรงวิทยานครราชสีมา
150บ้านเกาะสุดโรงเรียนบ้านเกาะสุดนครศรีธรรมราช
151โรงเรียนวัดควนป้อมโรงเรียนวัดควนป้อมนครศรีธรรมราช
152โรงเรียนวัดไม้เรียงโรงเรียนวัดไม้เรียงนครศรีธรรมราช
153บ้านดอนจังหันโรงเรียนบ้านดอนจังหันนครสวรรค์
154พุนกยูงโรงเรียนบ้านพุนกยูงนครสวรรค์
155บ้านวังน้ำขาวโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวนครสวรรค์
156บ้านวังหินโรงเรียนบ้านวังหินนครสวรรค์
157จิรดาโรงเรียนจิรดานนทบุรี
158ทานสัมฤทธิ์วิทยาโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยานนทบุรี
159วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)นนทบุรี
160วัดเสนีวงศ์โรงเรียนวัดเสนีวงศ์นนทบุรี
161แสงประเสริฐโรงเรียนแสงประเสริฐนนทบุรี
162นิคมพัฒนา5โรงเรียนนิคมพัฒนา5นราธิวาส
163สุคิรินโรงเรียนสุคิรินนราธิวาส
164น่านคริสเตียนศึกษาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาน่าน
165บ้านชมพูโรงเรียนบ้านชมพูน่าน
166บ้านทุ่งกวาง พาน ดอนมูลโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง พาน ดอนมูลน่าน
167บ้านน้ำลักใต้โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้น่าน
168บ้านกอกโคกวิทยาโรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยาบุรีรัมย์
169อนุบาลกระสังโรงเรียนอนุบาลกระสังบุรีรัมย์
170อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)บุรีรัมย์
171จารุศรบํารุงโรงเรียนจารุศรบํารุงปทุมธานี
172ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อปทุมธานี
173โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)ปทุมธานี
174บ้านคลองขวางบนโรงเรียนบ้านคลองขวางบนปทุมธานี
175บุญคุ้มราษฎร์บํารุงโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุงปทุมธานี
176ลำสนุ่นโรงเรียนลำสนุ่นปทุมธานี
177วัดดาวเรืองโรงเรียนวัดดาวเรืองปทุมธานี
178วัดถั่วทองโรงเรียนวัดถั่วทองปทุมธานี
179วัดผลาหารโรงเรียนวัดผลาหารปทุมธานี
180วัดลาดสนุ่นโรงเรียนวัดลาดสนุ่นปทุมธานี
181ลํามหาเมฆ ต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)ปทุมธานี
182วัดเกิดการอุดมโรงเรียนวัดเกิดการอุดมปทุมธานี
183วัดเชิงท่าโรงเรียนวัดเชิงท่าปทุมธานี
184วัดเทียนถวายโรงเรียนวัดเทียนถวายปทุมธานี
185วัดเวฬุวันโรงเรียนวัดเวฬุวันปทุมธานี
186สามัคคีราษฎร์บำรุงโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงปทุมธานี
187ระดับประถมศึกษาโรงเรียนสุลักขณะปทุมธานี
188ข้อความว่ามีปัโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาปทุมธานี
189บ้านคลองลอยโรงเรียนบ้านคลองลอยประจวบคีรีขันธ์
190บ้านหนองตาเย็นโรงเรียนบ้านหนองตาเย็นประจวบคีรีขันธ์
191เด็กบ้านวังรียุคใหม่..ห่างไกลกัญนะโรงเรียนบ้านวังรีปราจีนบุรี
192บ้านหนองกระทุ่มโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มปราจีนบุรี
193บ้านโคกพนมดีโรงเรียนบ้านโคกพนมดีปราจีนบุรี
194บางเก่าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่าปัตตานี
195บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)ปัตตานี
196CKY TEAMโรงเรียนบ้านเจาะกือแยปัตตานี
197บ้านโคกโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ปัตตานี
198วัดมะกรูด ปลอดสิ่งเสพติดโรงเรียนวัดมะกรูด(อินทองอนุสรณ์)ปัตตานี
199ชุมชนวัดบางซ้ายนอกโรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอกพระนครศรีอยุธยา
200วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)พระนครศรีอยุธยา
201โพธิ์แจ่มวิทยาคารโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)พระนครศรีอยุธยา
202บ้านดอนเงินโรงเรียนบ้านดอนเงินพะเยา
203บ้านทุ่งหลวงโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงพะเยา
204บ้านสันเวียงใหม่โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่พะเยา
205บ้านแบ่งโรงเรียนบ้านแบ่งพะเยา
206อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)พะเยา
207ฺิBD.TEAMโรงเรียนบ้านดอนพังงา
208บ้านสวนใหม่โรงเรียนบ้านสวนใหม่พังงา
209เทศบาลตำบลบางเตยโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยพังงา
210บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)พัทลุง
211วัดสังฆวรารามโรงเรียนวัดสังฆวรารามพัทลุง
212พิจิตรอินเตอร์โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์พิจิตร
213วัดต้นชุมแสงโรงเรียนวัดต้นชุมแสงพิจิตร
214วัดวังหว้าโรงเรียนวัดวังหว้าพิจิตร
215เด็กวัดโรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)พิจิตร
216ท่าฉัตรไชยโรงเรียนท่าฉัตรไชยภูเก็ต
217บ้านกะหลิมโรงเรียนบ้านกะหลิมภูเก็ต
218บ้านสาคูโรงเรียนบ้านสาคูภูเก็ต
219สิทธิ์สุนทรบำรุง(เป็น ร.ร.อิสลาม 100%)โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง(เป็น ร.ร.อิสลาม 100%)ภูเก็ต
220อนุบาลภูเก็ตโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตภูเก็ต
221บ้านนาเลาโรงเรียนบ้านนาเลามหาสารคาม
222บ้านผือโรงเรียนบ้านผือมหาสารคาม
223บ้านส้มกบโรงเรียนบ้านส้มกบมหาสารคาม
224เมืองพาลุกากรภูมิโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิมุกดาหาร
225รัชตะวิทยาโรงเรียนรัชตะวิทยายะลา
226อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)ยะลา
227เทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ)โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ)ยะลา
228เทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)ยะลา
229เทศบาล 3 (บ้านกุนุงจอนง)โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจอนง)ยะลา
230ต้นกล้าน้อยน้อมคุณธรรมคำเม็กหนองนางฟ้าโรงเรียนบ้านคำเม็กยโสธร
231เด็กน้อยบ้านทุ่งหงาวโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวระนอง
232บ้านนกงางโรงเรียนบ้านนกงางระนอง
233บ้านบางมันโรงเรียนบ้านบางมันระนอง
234ข้อความว่ามีปัโรงเรียนบ้านห้วยเสียดระนอง
235บ้านห้วยทับมอญโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญระยอง
236บ้านห้วยปราบโรงเรียนบ้านห้วยปราบระยอง
237วัดถนนกะเพราโรงเรียนวัดถนนกะเพราระยอง
238วัดบ้านฉางโรงเรียนวัดบ้านฉางระยอง
239วัดมาบข่าโรงเรียนวัดมาบข่าระยอง
240อุดมวิทยานุกูลโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลระยอง
241ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)ราชบุรี
242บ้านหนองโกโรงเรียนบ้านหนองโกราชบุรี
243วัดช่องพรานโรงเรียนวัดช่องพรานราชบุรี
244วัดทำนบโรงเรียนวัดทำนบราชบุรี
245วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)ราชบุรี
246วัดม่วงโรงเรียนวัดม่วงราชบุรี
247นารายณ์วิทยาท่าหลวงโรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวงลพบุรี
248น้ำสุดวิไลประชาสรรค์โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ลพบุรี
249บ้านศรีเมืองโรงเรียนบ้านศรีเมืองลพบุรี
250วัดดงพลับโรงเรียนวัดดงพลับลพบุรี
251วัดสว่างอารมณ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ลพบุรี
252ลูกสี่ซับฯรวมพลังโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมลพบุรี
253ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ลพบุรี
254บ้านท่าเวียงโรงเรียนบ้านท่าเวียงลำปาง
255วัดเสด็จโรงเรียนวัดเสด็จลำปาง
256บ้านป่าซางโรงเรียนบ้านป่าซางลำพูน
257วัดบ้านแจ่มโรงเรียนวัดบ้านแจ่มลำพูน
258บ้านสามขาโรงเรียนบ้านสามขาศรีสะเกษ
259บ้านโนนดั่งโรงเรียนบ้านโนนดั่งศรีสะเกษ
260ศ.ว.ค.รวมพลังโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมศรีสะเกษ
261เชิงชุมราษฎร์นุกูลโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลสกลนคร
262มักตับอัลอีมานโรงเรียนมักตับอัลอีมานสงขลา
263วัดสลักป่าเก่ามูลนิธิโรงเรียนวัดสลักป่าเก่ามูลนิธิสงขลา
264วิเชียรชมโรงเรียนวิเชียรชมสงขลา
265เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)สงขลา
266บ้านหนองหอยโข่งโรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งสตูล
267คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)สมุทรปราการ
268พรหมพิกุลทองโรงเรียนพรหมพิกุลทองสมุทรปราการ
269WฺฺatBangyapraek Just Say Noโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกสมุทรปราการ
270โรงเรียนวัดหัวคู้โรงเรียนวัดหัวคู้สมุทรปราการ
271วัดใหญ่ห่างไกลกัญโรงเรียนวัดใหญ่สมุทรปราการ
272SK. Anti Drug Teamโรงเรียนสามัคคีวิทยาสมุทรปราการ
273อนุบาลชลิดาโรงเรียนอนุบาลชลิดาสมุทรปราการ
274อดิศรร่วมใจ ปลอดภัยกัญชาและยาเสพติดโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษาสระบุรี
275นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมสระบุรี
276บ้านซับน้อยใต้สามัคคีโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคีสระบุรี
277โรงเรียนบ้านซับปลากั้งโรงเรียนบ้านซับปลากั้งสระบุรี
278บ้านหินซ้อนโรงเรียนบ้านหินซ้อนสระบุรี
279วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)สระบุรี
280วัดท่าสีโพธิ์เหนือโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือสระบุรี
281วัดบ่อพระอินทร์โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์สระบุรี
282วัดบ้านชุ้ง (อิสระวิทยา)โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อิสระวิทยา)สระบุรี
283วัดปัญจาภิรมย์โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์สระบุรี
284วัดม่วงน้อยโรงเรียนวัดม่วงน้อยสระบุรี
285วัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร)โรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร)สระบุรี
286วัดราษฎร์บำรุงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงสระบุรี
287วัดหนองนางปุ๋ยโรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ยสระบุรี
288หนองยาวใต้โรงเรียนวัดหนองยาวใต้สระบุรี
289วัดห้วยหวายโรงเรียนวัดห้วยหวายสระบุรี
290วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)สระบุรี
291วัดใหม่สามัคคีธรรมโรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรมสระบุรี
292สว่างรัตน์พิฉายศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติดโรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษาสระบุรี
293อนุบาลมวกเหล็กโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กสระบุรี
294อนุบาลเสาไห้โรงเรียนอนุบาลเสาไห้สระบุรี
295Lungplooโรงเรียนบ้านลุงพลูสระแก้ว
296บ้านวังยางโรงเรียนบ้านวังยางสระแก้ว
297บ้านโคกสามัคคีโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีสระแก้ว
298อนุบรรพตโรงเรียนอนุบรรพตสระแก้ว
299เขาสิงโตร่วมใจ บ๊ายบาย ยาเสพติดโรงเรียนเขาสิงโตสระแก้ว
300ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยาโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยาสิงห์บุรี
301คี่ตี้โรงเรียนคี่ตี้สุพรรณบุรี
302บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)สุพรรณบุรี
303บ้านหนองอิงพิงโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงสุพรรณบุรี
304บ้านหนองโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์สุพรรณบุรี
305วัดกาบบัวโรงเรียนวัดกาบบัวสุพรรณบุรี
306วัดบ้านทึงโรงเรียนวัดบ้านทึงสุพรรณบุรี
307วัดปากน้ำโรงเรียนวัดปากน้ำสุพรรณบุรี
308วัดโบสถ์โรงเรียนวัดโบสถ์สุพรรณบุรี
309โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสสุพรรณบุรี
310จอยโรงเรียนจอยสุราษฎร์ธานี
311บ้านวังหิน ถิ่นปลอดกัญชาและยาเสพติดโรงเรียนบ้านวังหินสุราษฎร์ธานี
312ยุวศึกษาโรงเรียนยุวศึกษาสุราษฎร์ธานี
313มหาราช ๔โรงเรียนมหาราช ๔สุรินทร์
314สตรีวิทยาสมาคมโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมสุรินทร์
315อนุบาลกาบเชิงโรงเรียนอนุบาลกาบเชิงสุรินทร์
316เรืองเจริญพัฒนาโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนาสุรินทร์
317บ้านวังหินโรงเรียนบ้านวังหินสุโขทัย
318บ้านน้อยโรงเรียนบ้านน้อยหนองคาย
319ชุมชนบ้านกุดดู่โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่หนองบัวลำภู
320ชุมชนโปร่งวังม่วงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงหนองบัวลำภู
321บ้านกุดฉิมโรงเรียนบ้านกุดฉิมหนองบัวลำภู
322บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดหนองบัวลำภู
323เจ้าหญิงน้อยบ้านห้วยลึกโรงเรียนบ้านห้วยลึกหนองบัวลำภู
324โรงเรียนวัดบ้านพรานโรงเรียนวัดบ้านพรานอ่างทอง
325อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)อ่างทอง
326นาเจริญหนองแดงโรงเรียนนาเจริญหนองแดงอำนาจเจริญ
327กุงชัยร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติดโรงเรียนบ้านกุงชัยอำนาจเจริญ
328ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวร.ร. ตชด.บ้านหนองมะแซวอำนาจเจริญ
329โรงเรียนบ้านโพนเมืองโรงเรียนบ้านโพนเมืองอำนาจเจริญ
330ชุมชนวังทองโรงเรียนชุมชนวังทองอุดรธานี
331บ้านดอนแก้วโรงเรียนบ้านดอนแก้วอุดรธานี
332โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยาโรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยาอุดรธานี
333จริมอนุสรณ์1 อำเภอท่าปลาโรงเรียนจริมอนุสรณ์1อุตรดิตถ์
334ท่าแฝกอนุสรณ์ 2โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2อุตรดิตถ์
335วัดพญาปันแดนโรงเรียนวัดพญาปันแดนอุตรดิตถ์
336วัดใหม่โรงเรียนวัดใหม่อุตรดิตถ์
337โรงเรียนเจริญวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์โรงเรียนเจริญวิทยาอุตรดิตถ์
338บ้านใหม่คลองเคียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนอุทัยธานี
339วัดทัพหลวงโรงเรียนวัดทัพหลวงอุทัยธานี
340วัดท่าโพโรงเรียนวัดท่าโพอุทัยธานี
341วัดหนองยางโรงเรียนวัดหนองยางอุทัยธานี
342บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)อุบลราชธานี
343บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยงโรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยงอุบลราชธานี
344พลังบ้านโนนกาหลงน้อยโรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อยอุบลราชธานี
345อนุบาลอุบลราชธานีโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีอุบลราชธานี
346โรงเรียนเทศบาลแสนสุขโรงเรียนเทศบาลแสนสุขอุบลราชธานี
347บ้านป่าตึงงามโรงเรียนบ้านป่าตึงงามเชียงราย
348บ้านสันบุญเรืองโรงเรียนบ้านสันบุญเรืองเชียงราย
349บ้านดอนปินโรงเรียนบ้านดอนปินเชียงใหม่
350โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุยโรงเรียนบ้านพุยเชียงใหม่
351บ้านหัวข่วงโรงเรียนบ้านหัวข่วงเชียงใหม่
352บ้านแม่ย่อย (เจียรสมศรีวังทองคำ)โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เจียรสมศรีวังทองคำ)เชียงใหม่
353WCK-วัยใสห่างไกลกัญชาโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนเชียงใหม่
354วัดทุ่งหลวงโรงเรียนวัดทุ่งหลวงเชียงใหม่
355มือเล็กๆ เด็กสร้างโลกโรงเรียนแม่คือวิทยาเชียงใหม่
356ชอนไพร Boom (Chonprai Boom)โรงเรียนบ้านชอนไพรเพชรบูรณ์
357สมอทอดศึกษาห่างกัญโรงเรียนสมอทอดศึกษาเพชรบูรณ์
358บ้านท่าดีหมีโรงเรียนบ้านท่าดีหมีเลย
359บ้านนาดินดำโรงเรียนบ้านนาดินดำเลย
360มนต์รักเมืองเลยโรงเรียนบ้านแก่งเลย
361บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)แพร่
362บ้านร่องฟองโรงเรียนบ้านร่องฟองแพร่
363ร่องเสี้ยวโรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)แพร่
364วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)แพร่
365โรงเรียนบ้านห้วยขานร่วมใจห่างไกลกัญชาและยาเสพติดโรงเรียนบ้านห้วยขานแม่ฮ่องสอน
รางวัลชมเชย อันดับ 1
ลำดับชื่อทีมสถาบันจังหวัด
1นาหลวงโรงเรียนนาหลวงกรุงเทพมหานคร
2วัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)กรุงเทพมหานคร
3กาญจนานุเคราะห์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กาญจนบุรี
4อุดมสิทธิศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากาญจนบุรี
5Anit-Drug Young Blood Teamโรงเรียนศรียาภัยชุมพร
6ทุ่งฟ้าวิทยาคมโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมตาก
7ห้วยน้ำนักวิทยาโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาตาก
8สะแกราชวิทยาคมโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมนครราชสีมา
9ปัณณวิชญ์คิดส์ดีโรงเรียนปัณณวิชญ์พระนครศรีอยุธยา
10เข็มโคก_แกดำวิทยาคารโรงเรียนแกดำวิทยาคารมหาสารคาม
11ห่างกัญสักพักโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมมุกดาหาร
12รามันห์ศิริวิทย์โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ยะลา
13ชัยบาดาลวิทยาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาลพบุรี
14ข้อความว่ามีปัโรงเรียนบ้านยางโทนลพบุรี
15จิตอารี ทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีลำปาง
16ราชประชานุเคราะห์ 26โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26ลำพูน
17โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการสมุทรปราการ
18สระแก้วโรงเรียนสระแก้วสระแก้ว
19กัญชากันใจโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
20กาวิละรุ่นใหม่ต๊าชได้โดยไม่ใช้กัญชายาเสพติดโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับชื่อทีมสถาบันจังหวัด
1นาหลวงโรงเรียนนาหลวงกรุงเทพมหานคร
2วัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)กรุงเทพมหานคร
3กาญจนานุเคราะห์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กาญจนบุรี
4อุดมสิทธิศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากาญจนบุรี
5Anit-Drug Young Blood Teamโรงเรียนศรียาภัยชุมพร
6ทุ่งฟ้าวิทยาคมโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมตาก
7ห้วยน้ำนักวิทยาโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาตาก
8สะแกราชวิทยาคมโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมนครราชสีมา
9ปัณณวิชญ์คิดส์ดีโรงเรียนปัณณวิชญ์พระนครศรีอยุธยา
10เข็มโคก_แกดำวิทยาคารโรงเรียนแกดำวิทยาคารมหาสารคาม
11ห่างกัญสักพักโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมมุกดาหาร
12รามันห์ศิริวิทย์โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ยะลา
13ชัยบาดาลวิทยาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาลพบุรี
14ข้อความว่ามีปัโรงเรียนบ้านยางโทนลพบุรี
15จิตอารี ทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีลำปาง
16ราชประชานุเคราะห์ 26โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26ลำพูน
17โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการสมุทรปราการ
18สระแก้วโรงเรียนสระแก้วสระแก้ว
19กัญชากันใจโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
20กาวิละรุ่นใหม่ต๊าชได้โดยไม่ใช้กัญชายาเสพติดโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลชมเชย อันดับ 2
ลำดับชื่อทีมสถาบันจังหวัด
1กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กระบี่
2ธิดาแม่พระ กระบี่โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่กระบี่
3อำมาตย์พานิชนุกูลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกระบี่
4ว้าวซ่าโรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
5กัญและกัญโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรุงเทพมหานคร
6นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรุงเทพมหานคร
7พรตพิทยพยัตโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรุงเทพมหานคร
8มัธยมวัดบึงทองหลางโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรุงเทพมหานคร
9ราชินีบนโรงเรียนราชินีบนกรุงเทพมหานคร
10วัดปากบ่อโรงเรียนวัดปากบ่อกรุงเทพมหานคร
11วัดลาดพร้าวโรงเรียนวัดลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
12วัดสามง่ามโรงเรียนวัดสามง่ามกรุงเทพมหานคร
13โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์)โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์)กรุงเทพมหานคร
14สุเหร่าซีรอ(ราษฎร์สามัคคี)โรงเรียนสุเหร่าซีรอกรุงเทพมหานคร
15หนองจอกพิทยานุสรณ์โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์กรุงเทพมหานคร
16หอวังโรงเรียนหอวังกรุงเทพมหานคร
17เจ้าพระยาวิทยาคมโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
18กัญชา มาแว้วววโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
19ไทยนิยม เรนเจอร์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร
20บ้านดินโสโรงเรียนบ้านดินโสกาญจนบุรี
21บ้านเขาแหลมโรงเรียนบ้านเขาแหลมกาญจนบุรี
22เทคนิคกาญจนบุรีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกาญจนบุรี
23ร่องคำโรงเรียนร่องคำกาฬสินธุ์
24หนองแข้วิทยาโรงเรียนหนองแข้วิทยากาฬสินธุ์
25โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กำแพงเพชร
26CPW The Creator 2022โรงเรียนชุมแพวิทยายนขอนแก่น
27บ้านปอแดงโรงเรียนบ้านปอแดงขอนแก่น
28บ้านพระบาทท่าเรือโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือขอนแก่น
29เทศบาลบ้านศรีฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานขอนแก่น
30เบญจมิตรวิทยาโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาขอนแก่น
31บ้านทับช้างโรงเรียนบ้านทับช้างจันทบุรี
32พลังวังอีแอ่นโรงเรียนบ้านวังอีแอ่นจันทบุรี
33บ้านแก้วโรงเรียนบ้านแก้วจันทบุรี
34บ้านโป่งน้ำร้อนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
35วัดบูรพาพิทยารามรวมใจโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามจันทบุรี
36เทศบาลเมืองจันทบุรี 1โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1จันทบุรี
37บ้านร่มโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองฉะเชิงเทรา
38โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2โรงเรียนบ้านหนองยางฉะเชิงเทรา
39บ้านหินแร่โรงเรียนบ้านหินแร่ฉะเชิงเทรา
40พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)ฉะเชิงเทรา
41วัดคลอง 18โรงเรียนวัดคลอง 18ฉะเชิงเทรา
42วัดท่าสะอ้านโรงเรียนวัดท่าสะอ้านฉะเชิงเทรา
43วัดบึงน้ำรักษ์โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ฉะเชิงเทรา
44วัดเกาะแก้วเวฬุวันโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันฉะเชิงเทรา
45วัดเทพราชโรงเรียนวัดเทพราชฉะเชิงเทรา
46วัดใหม่บางคล้า(อุดมกิจประชาสรรค์)โรงเรียนวัดใหม่บางคล้าฉะเชิงเทรา
47สะแกโดดประชาสรรค์โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ฉะเชิงเทรา
48สุเหร่าคลอง 19โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19ฉะเชิงเทรา
49สุเหร่าสมอเซโรงเรียนสุเหร่าสมอเซฉะเชิงเทรา
50เฉลิมช่วงวิทยาทานโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานฉะเชิงเทรา
51เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
52เซนต์แอนโทนีโรงเรียนเซนต์แอนโทนีฉะเชิงเทรา
53คลองกิ่วยิ่งวิทยาโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาชลบุรี
54บ้านสุรศักดิ์โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ชลบุรี
55บ้านหุบบอนโรงเรียนบ้านหุบบอนชลบุรี
56พานทองสภาชนูปถัมภ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ชลบุรี
57มารีวิทย์บ่อวินโรงเรียนมารีวิทย์บ่อวินชลบุรี
58วัดกำแพงรู้ทันไม่เอากัญชาโรงเรียนวัดกำแพงชัยนาท
59วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)ชัยนาท
60ศึกษาพิเศษชัยนาทโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทชัยนาท
61ภูเขียวโรงเรียนภูเขียวชัยภูมิ
62เกษตรสมบูรณ์วิทยาคมโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมชัยภูมิ
63เจียงทองพิทยาคมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมชัยภูมิ
64เทคโนโลยีมหานครชัยภูมิวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิชัยภูมิ
65โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกชัยภูมิ
66ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)ชุมพร
67ชุมชนวัดท่าสุธารามโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามชุมพร
68ทุ่งตะโกวิทยาโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาชุมพร
69บ้านงาช้างโรงเรียนบ้านงาช้างชุมพร
70บ้านดอนแคโรงเรียนบ้านดอนแคชุมพร
71ปากน้ำหลังสวนวิทยาโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาชุมพร
72ราชประชานุเคราะห์20 จังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20 จังหวัดชุมพรชุมพร
73ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ตรัง
74บ้านคลองเต็งโรงเรียนบ้านคลองเต็งตรัง
75ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ตรัง
76Wangwisetโรงเรียนวังวิเศษตรัง
77T2WKPโรงเรียนเทศบาล2(วัดกะพังสุรินทร์)ตรัง
78ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26ตาก
79สามเงาวิทยาคมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมตาก
80อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)ตาก
81เทศบาลวัดดอนแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วตาก
82แม่ปะวิทยาคมโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมตาก
83นวมราชานุสรณ์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์นครนายก
84มาลาสวรรค์พิทยาโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยานครนายก
85โรงเรียนองครักษ์โรงเรียนองครักษ์นครนายก
86เมืองนครนายกโรงเรียนเมืองนครนายกนครนายก
87โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน …. “KT SAY NO TO DRUGS”โรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม
88YNAC บัวปากท่าวิทยาโรงเรียนบัวปากท่าวิทยานครปฐม
89ราชินีบูรณะโรงเรียนราชินีบูรณะนครปฐม
90วัดทัพหลวงโรงเรียนวัดทัพหลวงนครปฐม
91วัดบ่อน้ำจืดโรงเรียนวัดบ่อน้ำจืดนครปฐม
92สามพรานวิทยาโรงเรียนสามพรานวิทยานครปฐม
93บ้านดอนปอหนองโองโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองนครพนม
94ปลาปากวิทยาโรงเรียนปลาปากวิทยานครพนม
95พระซองสามัคคีวิทยาโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยานครพนม
96รามราชพิทยาคมโรงเรียนรามราชพิทยาคมนครพนม
97วังยางวิทยาคมโรงเรียนวังยางวิทยาคมนครพนม
98ศรีบัวบานวิทยาคมโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมนครพนม
99เทคนิคบ้านแพงวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงนครพนม
100ชุมชนบ้านตะขบโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบนครราชสีมา
101ชุมพวงศึกษาโรงเรียนชุมพวงศึกษานครราชสีมา
102ชมรม To Be Number One โรงเรียนบัวใหญ่โรงเรียนบัวใหญ่นครราชสีมา
103บ้านสระตะเฆ่โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่นครราชสีมา
104บ้านเขว้าวิทยาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยานครราชสีมา
105TM2BD ทำดีโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2นครราชสีมา
106P.C.M. พีซีใจโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตนครราชสีมา
107P.T.W คนกล้า สู้ภัยยาเสพติดโรงเรียนพระทองคำวิทยานครราชสีมา
108โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์นครราชสีมา
109SRN.2 Never Loseโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒นครราชสีมา
110เสพติดให้โทษ ได้แต่โรคไม่ได้ใจโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมานครราชสีมา
111เบทาโกรวิทยาโรงเรียนเบทาโกรวิทยานครราชสีมา
112เมืองคงโรงเรียนเมืองคงนครราชสีมา
113ไตรมิตรวิทยาโรงเรียนไตรมิตรวิทยานครราชสีมา
114ขนอม...ขนอมพิทยาโรงเรียนขนอมพิทยานครศรีธรรมราช
115มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
116สิชลคุณาธารวิทยาโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยานครศรีธรรมราช
117หัวไทรบำรุงราษฎร์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์นครศรีธรรมราช
118นครสวรรค์โรงเรียนนครสวรรค์นครสวรรค์
119วัดหนองพรมหน่อโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อนครสวรรค์
120KSP DAFFODILโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์นนทบุรี
12110 คน ผจญภัยกัญโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามนนทบุรี
122เทพศิรินทร์ นนทบุรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีนนทบุรี
123โพธินิมิตวิทยาคมโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมนนทบุรี
124Style กีตอโรงเรียนดารุสสาลามนราธิวาส
125พัฒนศาสน์วิทยาโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยานราธิวาส
126ตาลชุมพิทยาคมโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมน่าน
127์Nanoi Filmโรงเรียนนาน้อยน่าน
128ปัวโรงเรียนปัวน่าน
129ภูคาวิทยาคมโรงเรียนภูคาวิทยาคมน่าน
130ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านน่าน
131สาโรงเรียนสาน่าน
132ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)น่าน
133บ้านห้วยลึกโรงเรียนบ้านห้วยลึกบึงกาฬ
134พรเจริญวิทยาโรงเรียนพรเจริญวิทยาบึงกาฬ
135ชำนิพิทยาคมโรงเรียนชำนิพิทยาคมบุรีรัมย์
136บวร เมืองฝางไร้สารเสพติดโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางบุรีรัมย์
137บัวแก้วเกษรโรงเรียนบัวแก้วเกษรปทุมธานี
138บ้านคลองเจ้าเมืองโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองปทุมธานี
139วรราชาทินัดดามาตุวิทยาโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาปทุมธานี
140Dream teamโรงเรียนวัดบางพูนปทุมธานี
141เทศบาล 1 (ขจรเนติยุทธ)โรงเรียนเทศบาล 1 (ขจรเนติยุทธ)ปทุมธานี
142บ้านบางสะพานน้อยโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์
143บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)ประจวบคีรีขันธ์
144Paradiseโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์
145สมาคมเลขานุการสตรี 2โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประจวบคีรีขันธ์
146เทศบาลวัดธรรมิการามโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์
147โสตศึกษาเทพรัตน์โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประจวบคีรีขันธ์
148บ้านโปร่งสะเดาโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาปราจีนบุรี
149วัดบ้านโนนโรงเรียนวัดบ้านโนนปราจีนบุรี
150triambudโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ปราจีนบุรี
151Nocannabis2022โรงเรียนบ้านเกาะเปาะปัตตานี
152อินทีวรกัญนะโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ปัตตานี
153วัดคานหามโรงเรียนวัดคานหามพระนครศรีอยุธยา
154วัดบางเดื่อโรงเรียนวัดบางเดื่อพระนครศรีอยุธยา
155อยุธยาวิทยาลัยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
156เสนาประสิทธิ์โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"พระนครศรีอยุธยา
157บ้านต๊ำพระแลโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลพะเยา
158โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาพะเยา
159ทับปุดวิทยาโรงเรียนทับปุดวิทยาพังงา
160บ้านคอกช้างโรงเรียนบ้านคอกช้างพังงา
161บ้านน้ำเค็มโรงเรียนบ้านน้ำเค็มพังงา
162เทศบาลบ้านย่านยาวโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาวพังงา
163kids make wavesโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม (บวรศีลขันธ์อนุสรณ์)พัทลุง
164SCSPT65โรงเรียนสตรีพัทลุงพัทลุง
165วัดธงไทยยารามโรงเรียนวัดธงไทยยารามพิจิตร
166ต้นกล้าความดีศรีชุมแสงสงครามฯโรงเรียนชุมแสงสงครามพิษณุโลก
167พรหมพิรามวิทยาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาพิษณุโลก
168เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือพิษณุโลก
169กะทู้วิทยาโรงเรียนกะทู้วิทยาภูเก็ต
170ภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยภูเก็ต
171สตรีภูเก็ตโรงเรียนสตรีภูเก็ตภูเก็ต
172หงษ์หยกบำรุงโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงภูเก็ต
173บ้านวังปลาโดโรงเรียนบ้านวังปลาโดมหาสารคาม
174รร.บ้านเลิงใต้โรงเรียนบ้านเลิงใต้มหาสารคาม
175Hulahulaโรงเรียนสารคามพิทยาคมมหาสารคาม
176บันนังสตาปัญญานุกูลโรงเรียนบันนังสตาปัญญานุกูลยะลา
177พัฒนาบาลอโรงเรียนพัฒนาบาลอยะลา
178เทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)ยะลา
179ค้อวังวิทยาคมโรงเรียนค้อวังวิทยาคมยโสธร
180T.W. STRONGโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมยโสธร
181ทรายมูลวิทยาโรงเรียนทรายมูลวิทยายโสธร
182บ้านหนองกุงโรงเรียนบ้านหนองกุงร้อยเอ็ด
183สตรีศึกษาโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
184บ้านทุ่งมะพร้าวโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวระนอง
185บ้านปากน้ำโรงเรียนบ้านปากน้ำระนอง
186เลิกกัญเถอะวิทยาลัยเทคนิคระนองระนอง
187เทศบาลวัดอุปนันทารามโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามระนอง
188มาบตาพุดพันพิทยาคารโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารระยอง
189วังจันทร์วิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาระยอง
190Naughty Girlsวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชระยอง
191รัฐราษฏร์อุปถัมภ์โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ราชบุรี
192วัดสุนทรเทพคีรีโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีลพบุรี
193โคกสำโรงวิทยาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาลพบุรี
194บุญวาทย์วิทยาลัยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง
195ประชาราชวิทยาโรงเรียนประชาราชวิทยาลำปาง
196วิชชานารีโรงเรียนวิชชานารีลำปาง
197สบจางวิทยาโรงเรียนสบจางวิทยาลำปาง
198แม่ทะวิทยาโรงเรียนแม่ทะวิทยาลำปาง
199แม่สันวิทยาโรงเรียนแม่สันวิทยาลำปาง
200แม่เชียงรายวิทยาโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาลำปาง
201โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกลำปาง
202บ้านห้วยหละโรงเรียนบ้านห้วยหละลำพูน
203บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)ศรีสะเกษ
204บ้านดินดำเหล่าเสนไต้โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ศรีสะเกษ
205บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)ศรีสะเกษ
206ลิ้นฟ้าพิทยาคมโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมศรีสะเกษ
207บ้านนาตาลคำข่าโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่าสกลนคร
208สกลราชวิทยานุกูลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลสกลนคร
209เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร
210ควนเนียงวิทยาโรงเรียนควนเนียงวิทยาสงขลา
211วรนารีเฉลิมโรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา
212หาดใหญ่วิทยาลัยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลา
213we are powerful.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2สงขลา
214YS Studioโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาสงขลา
215PCSHSST-YNACโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลสตูล
216ดารุลอูลูมโรงเรียนดารุลอูลูมสตูล
217ท่าแพผดุงวิทย์โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์สตูล
218นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการสมุทรปราการ
219BKPS.SOCIAL CAREโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์สมุทรปราการ
220มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯสมุทรปราการ
221โรงเรียนวัดทรงธรรมโรงเรียนวัดทรงธรรมสมุทรปราการ
222วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการสมุทรปราการ
223อัมพวันวิทยาลัยโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยสมุทรสงคราม
224สมุทรสาครบูรณะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะสมุทรสาคร
225สมุทรสาครวิทยาลัยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสมุทรสาคร
226อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์สมุทรสาคร
227บ้านซับสนุ่นโรงเรียนบ้านซับสนุ่นสระบุรี
228บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"สระบุรี
229บ้านโป่งไทรโรงเรียนบ้านโป่งไทรสระบุรี
230วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์3)โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์3)สระบุรี
231สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีสระบุรี
232ห่างกัญนะ ห่วง ชทข.โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามสิงห์บุรี
233บ้านแป้งวิทยาโรงเรียนบ้านแป้งวิทยาสิงห์บุรี
234สิงห์บุรีโรงเรียนสิงห์บุรีสิงห์บุรี
235กาบเชิงวิทยาโรงเรียนกาบเชิงวิทยาสุรินทร์
236บ้านลำหาดโรงเรียนบ้านลำหาดสุรินทร์
237บ้านศาลาสามัคคีโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีสุรินทร์
238บ้านโชคนาสามโรงเรียนบ้านโชคนาสามสุรินทร์
239บ้านโสนโรงเรียนบ้านโสนสุรินทร์
240รัตนบุรี (เรารัก ร.บ.)โรงเรียนรัตนบุรีสุรินทร์
241สุรพินท์พิทยาโรงเรียนสุรพินท์พิทยาสุรินทร์
242สุรวิทยาคารโรงเรียนสุรวิทยาคารสุรินทร์
243เทนมีย์มิตรประชาโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาสุรินทร์
244กงไกรลาศวิทยาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาสุโขทัย
245ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์สุโขทัย
246วัดคุ้งยางใหญ่โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่สุโขทัย
247อุดมดรุณีโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย
248คำแสนวิทยาสรรค์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์หนองบัวลำภู
249ภูซางใหญ่วิทยาคมโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมหนองบัวลำภู
250หนองบัวพิทยาคารโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารหนองบัวลำภู
251The Ten Musketeersโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)อ่างทอง
252วัดโพธิ์เอนโรงเรียนวัดโพธิ์เอนอ่างทอง
253สามโก้วิทยาคมโรงเรียนสามโก้วิทยาคมอ่างทอง
254PJ. free from drugsโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"อ่างทอง
255โยธินบูรณะ อ่างทองโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองอ่างทอง
256พนาศึกษาโรงเรียนพนาศึกษาอำนาจเจริญ
257หัวตะพานวิทยาคมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมอำนาจเจริญ
258ห่างกัญ ANCโรงเรียนอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
259บ้านนาจานโรงเรียนบ้านนาจานอุดรธานี
260โรงเรียนบ้านหนองหลอดโรงเรียนบ้านหนองหลอดอุดรธานี
261เพ็ญพิทยาคมโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมอุดรธานี
262โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีอุดรธานี
263ชุมชนบ้านโคกหม้อโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้ออุทัยธานี
264ทัพทันอนุสรณ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์อุทัยธานี
265ทุ่งโพวิทยาโรงเรียนทุ่งโพวิทยาอุทัยธานี
266บ้านสระนารายณ์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์อุทัยธานี
267บ้านหนองฝางโรงเรียนบ้านหนองฝางอุทัยธานี
268หนองฉางวิทยาโรงเรียนหนองฉางวิทยาอุทัยธานี
269ท่าโพธิ์ศรี Antidrugโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาอุบลราชธานี
270บ้านหนองแปกโรงเรียนบ้านหนองแปกอุบลราชธานี
271บ้านหว้านแกเจริญโรงเรียนบ้านหว้านอุบลราชธานี
272โรงเรียนพิบูลมังสารโรงเรียนพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
273ลือคำหาญวารินชำราบโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบอุบลราชธานี
274วิจิตราพิทยาโรงเรียนวิจิตราพิทยาอุบลราชธานี
275SK Say Noโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารอุบลราชธานี
276เซนต์เอเมลีโรงเรียนเซนต์เอเมลีอุบลราชธานี
277จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเชียงราย
278ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงราย
279์NEF.อำเภอเวียงแก่นกศน.อำเภอเวียงแก่นเชียงราย
280เทศบาล 6 นครเชียงรายโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายเชียงราย
281เทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคมเชียงราย
282เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเชียงราย
283ดาราวิทยาลัยโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่
284N.M.P_SFW&D(Safe from weed & Drugs)โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเชียงใหม่
285บ้านหนองปลามันโรงเรียนบ้านหนองปลามันเชียงใหม่
286พิงครัตน์โรงเรียนพิงครัตน์เชียงใหม่
287มงฟอร์ตวิทยาลัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่
288ยุพราชวิทยาลัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่
289วารีเชียงใหม่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เชียงใหม่
290สันทรายวิทยาคมโรงเรียนสันทรายวิทยาคมเชียงใหม่
291H.P.K. เสมารักษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมเชียงใหม่
292แม่ตื่นวิทยาคมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมเชียงใหม่
293สารสาสน์วิเทศเพชรบุรีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรีเพชรบุรี
294เขาย้อยวิทยาโรงเรียนเขาย้อยวิทยาเพชรบุรี
295เทศบาล 1 บ้านชะอำโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำเพชรบุรี
296โตนดหลวงวิทยาโรงเรียนโตนดหลวงวิทยาเพชรบุรี
297สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
298เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
299บ้านสงาวโรงเรียนบ้านสงาวเลย
300บ้านห้วยส้มโรงเรียนบ้านห้วยส้มเลย
301วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยเลย
302Do you know cannabis ?โรงเรียนศรีสงครามวิทยาเลย
303ศรีสองรักษ์วิทยาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาเลย
304อาชีวศึกษาเลยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยเลย
305บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)แพร่
306พิริยาลัยจังหวัดแพร่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่แพร่
307สองพิทยาคมโรงเรียนสองพิทยาคมแพร่
308บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193แม่ฮ่องสอน
ลำดับชื่อทีมสถาบันจังหวัด
1กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กระบี่
2ธิดาแม่พระ กระบี่โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่กระบี่
3อำมาตย์พานิชนุกูลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกระบี่
4ว้าวซ่าโรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
5กัญและกัญโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรุงเทพมหานคร
6นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรุงเทพมหานคร
7พรตพิทยพยัตโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรุงเทพมหานคร
8มัธยมวัดบึงทองหลางโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรุงเทพมหานคร
9ราชินีบนโรงเรียนราชินีบนกรุงเทพมหานคร
10วัดปากบ่อโรงเรียนวัดปากบ่อกรุงเทพมหานคร
11วัดลาดพร้าวโรงเรียนวัดลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
12วัดสามง่ามโรงเรียนวัดสามง่ามกรุงเทพมหานคร
13โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์)โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์)กรุงเทพมหานคร
14สุเหร่าซีรอ(ราษฎร์สามัคคี)โรงเรียนสุเหร่าซีรอกรุงเทพมหานคร
15หนองจอกพิทยานุสรณ์โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์กรุงเทพมหานคร
16หอวังโรงเรียนหอวังกรุงเทพมหานคร
17เจ้าพระยาวิทยาคมโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
18กัญชา มาแว้วววโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
19ไทยนิยม เรนเจอร์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร
20บ้านดินโสโรงเรียนบ้านดินโสกาญจนบุรี
21บ้านเขาแหลมโรงเรียนบ้านเขาแหลมกาญจนบุรี
22เทคนิคกาญจนบุรีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกาญจนบุรี
23ร่องคำโรงเรียนร่องคำกาฬสินธุ์
24หนองแข้วิทยาโรงเรียนหนองแข้วิทยากาฬสินธุ์
25โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กำแพงเพชร
26CPW The Creator 2022โรงเรียนชุมแพวิทยายนขอนแก่น
27บ้านปอแดงโรงเรียนบ้านปอแดงขอนแก่น
28บ้านพระบาทท่าเรือโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือขอนแก่น
29เทศบาลบ้านศรีฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานขอนแก่น
30เบญจมิตรวิทยาโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาขอนแก่น
31บ้านทับช้างโรงเรียนบ้านทับช้างจันทบุรี
32พลังวังอีแอ่นโรงเรียนบ้านวังอีแอ่นจันทบุรี
33บ้านแก้วโรงเรียนบ้านแก้วจันทบุรี
34บ้านโป่งน้ำร้อนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
35วัดบูรพาพิทยารามรวมใจโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามจันทบุรี
36เทศบาลเมืองจันทบุรี 1โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1จันทบุรี
37บ้านร่มโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองฉะเชิงเทรา
38โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2โรงเรียนบ้านหนองยางฉะเชิงเทรา
39บ้านหินแร่โรงเรียนบ้านหินแร่ฉะเชิงเทรา
40พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)ฉะเชิงเทรา
41วัดคลอง 18โรงเรียนวัดคลอง 18ฉะเชิงเทรา
42วัดท่าสะอ้านโรงเรียนวัดท่าสะอ้านฉะเชิงเทรา
43วัดบึงน้ำรักษ์โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ฉะเชิงเทรา
44วัดเกาะแก้วเวฬุวันโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันฉะเชิงเทรา
45วัดเทพราชโรงเรียนวัดเทพราชฉะเชิงเทรา
46วัดใหม่บางคล้า(อุดมกิจประชาสรรค์)โรงเรียนวัดใหม่บางคล้าฉะเชิงเทรา
47สะแกโดดประชาสรรค์โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ฉะเชิงเทรา
48สุเหร่าคลอง 19โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19ฉะเชิงเทรา
49สุเหร่าสมอเซโรงเรียนสุเหร่าสมอเซฉะเชิงเทรา
50เฉลิมช่วงวิทยาทานโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานฉะเชิงเทรา
51เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
52เซนต์แอนโทนีโรงเรียนเซนต์แอนโทนีฉะเชิงเทรา
53คลองกิ่วยิ่งวิทยาโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาชลบุรี
54บ้านสุรศักดิ์โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ชลบุรี
55บ้านหุบบอนโรงเรียนบ้านหุบบอนชลบุรี
56พานทองสภาชนูปถัมภ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ชลบุรี
57มารีวิทย์บ่อวินโรงเรียนมารีวิทย์บ่อวินชลบุรี
58วัดกำแพงรู้ทันไม่เอากัญชาโรงเรียนวัดกำแพงชัยนาท
59วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)ชัยนาท
60ศึกษาพิเศษชัยนาทโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทชัยนาท
61ภูเขียวโรงเรียนภูเขียวชัยภูมิ
62เกษตรสมบูรณ์วิทยาคมโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมชัยภูมิ
63เจียงทองพิทยาคมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมชัยภูมิ
64เทคโนโลยีมหานครชัยภูมิวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิชัยภูมิ
65โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกชัยภูมิ
66ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)ชุมพร
67ชุมชนวัดท่าสุธารามโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามชุมพร
68ทุ่งตะโกวิทยาโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาชุมพร
69บ้านงาช้างโรงเรียนบ้านงาช้างชุมพร
70บ้านดอนแคโรงเรียนบ้านดอนแคชุมพร
71ปากน้ำหลังสวนวิทยาโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาชุมพร
72ราชประชานุเคราะห์20 จังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20 จังหวัดชุมพรชุมพร
73ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ตรัง
74บ้านคลองเต็งโรงเรียนบ้านคลองเต็งตรัง
75ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ตรัง
76Wangwisetโรงเรียนวังวิเศษตรัง
77T2WKPโรงเรียนเทศบาล2(วัดกะพังสุรินทร์)ตรัง
78ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26ตาก
79สามเงาวิทยาคมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมตาก
80อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)ตาก
81เทศบาลวัดดอนแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วตาก
82แม่ปะวิทยาคมโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมตาก
83นวมราชานุสรณ์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์นครนายก
84มาลาสวรรค์พิทยาโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยานครนายก
85โรงเรียนองครักษ์โรงเรียนองครักษ์นครนายก
86เมืองนครนายกโรงเรียนเมืองนครนายกนครนายก
87โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน …. “KT SAY NO TO DRUGS”โรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม
88YNAC บัวปากท่าวิทยาโรงเรียนบัวปากท่าวิทยานครปฐม
89ราชินีบูรณะโรงเรียนราชินีบูรณะนครปฐม
90วัดทัพหลวงโรงเรียนวัดทัพหลวงนครปฐม
91วัดบ่อน้ำจืดโรงเรียนวัดบ่อน้ำจืดนครปฐม
92สามพรานวิทยาโรงเรียนสามพรานวิทยานครปฐม
93บ้านดอนปอหนองโองโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองนครพนม
94ปลาปากวิทยาโรงเรียนปลาปากวิทยานครพนม
95พระซองสามัคคีวิทยาโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยานครพนม
96รามราชพิทยาคมโรงเรียนรามราชพิทยาคมนครพนม
97วังยางวิทยาคมโรงเรียนวังยางวิทยาคมนครพนม
98ศรีบัวบานวิทยาคมโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมนครพนม
99เทคนิคบ้านแพงวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงนครพนม
100ชุมชนบ้านตะขบโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบนครราชสีมา
101ชุมพวงศึกษาโรงเรียนชุมพวงศึกษานครราชสีมา
102ชมรม To Be Number One โรงเรียนบัวใหญ่โรงเรียนบัวใหญ่นครราชสีมา
103บ้านสระตะเฆ่โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่นครราชสีมา
104บ้านเขว้าวิทยาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยานครราชสีมา
105TM2BD ทำดีโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2นครราชสีมา
106P.C.M. พีซีใจโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตนครราชสีมา
107P.T.W คนกล้า สู้ภัยยาเสพติดโรงเรียนพระทองคำวิทยานครราชสีมา
108โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์นครราชสีมา
109SRN.2 Never Loseโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒นครราชสีมา
110เสพติดให้โทษ ได้แต่โรคไม่ได้ใจโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมานครราชสีมา
111เบทาโกรวิทยาโรงเรียนเบทาโกรวิทยานครราชสีมา
112เมืองคงโรงเรียนเมืองคงนครราชสีมา
113ไตรมิตรวิทยาโรงเรียนไตรมิตรวิทยานครราชสีมา
114ขนอม...ขนอมพิทยาโรงเรียนขนอมพิทยานครศรีธรรมราช
115มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
116สิชลคุณาธารวิทยาโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยานครศรีธรรมราช
117หัวไทรบำรุงราษฎร์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์นครศรีธรรมราช
118นครสวรรค์โรงเรียนนครสวรรค์นครสวรรค์
119วัดหนองพรมหน่อโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อนครสวรรค์
120KSP DAFFODILโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์นนทบุรี
12110 คน ผจญภัยกัญโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามนนทบุรี
122เทพศิรินทร์ นนทบุรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีนนทบุรี
123โพธินิมิตวิทยาคมโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมนนทบุรี
124Style กีตอโรงเรียนดารุสสาลามนราธิวาส
125พัฒนศาสน์วิทยาโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยานราธิวาส
126ตาลชุมพิทยาคมโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมน่าน
127์Nanoi Filmโรงเรียนนาน้อยน่าน
128ปัวโรงเรียนปัวน่าน
129ภูคาวิทยาคมโรงเรียนภูคาวิทยาคมน่าน
130ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านน่าน
131สาโรงเรียนสาน่าน
132ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)น่าน
133บ้านห้วยลึกโรงเรียนบ้านห้วยลึกบึงกาฬ
134พรเจริญวิทยาโรงเรียนพรเจริญวิทยาบึงกาฬ
135ชำนิพิทยาคมโรงเรียนชำนิพิทยาคมบุรีรัมย์
136บวร เมืองฝางไร้สารเสพติดโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางบุรีรัมย์
137บัวแก้วเกษรโรงเรียนบัวแก้วเกษรปทุมธานี
138บ้านคลองเจ้าเมืองโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองปทุมธานี
139วรราชาทินัดดามาตุวิทยาโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาปทุมธานี
140Dream teamโรงเรียนวัดบางพูนปทุมธานี
141เทศบาล 1 (ขจรเนติยุทธ)โรงเรียนเทศบาล 1 (ขจรเนติยุทธ)ปทุมธานี
142บ้านบางสะพานน้อยโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์
143บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)ประจวบคีรีขันธ์
144Paradiseโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์
145สมาคมเลขานุการสตรี 2โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประจวบคีรีขันธ์
146เทศบาลวัดธรรมิการามโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์
147โสตศึกษาเทพรัตน์โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประจวบคีรีขันธ์
148บ้านโปร่งสะเดาโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาปราจีนบุรี
149วัดบ้านโนนโรงเรียนวัดบ้านโนนปราจีนบุรี
150triambudโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ปราจีนบุรี
151Nocannabis2022โรงเรียนบ้านเกาะเปาะปัตตานี
152อินทีวรกัญนะโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ปัตตานี
153วัดคานหามโรงเรียนวัดคานหามพระนครศรีอยุธยา
154วัดบางเดื่อโรงเรียนวัดบางเดื่อพระนครศรีอยุธยา
155อยุธยาวิทยาลัยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
156เสนาประสิทธิ์โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"พระนครศรีอยุธยา
157บ้านต๊ำพระแลโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลพะเยา
158โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาพะเยา
159ทับปุดวิทยาโรงเรียนทับปุดวิทยาพังงา
160บ้านคอกช้างโรงเรียนบ้านคอกช้างพังงา
161บ้านน้ำเค็มโรงเรียนบ้านน้ำเค็มพังงา
162เทศบาลบ้านย่านยาวโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาวพังงา
163kids make wavesโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม (บวรศีลขันธ์อนุสรณ์)พัทลุง
164SCSPT65โรงเรียนสตรีพัทลุงพัทลุง
165วัดธงไทยยารามโรงเรียนวัดธงไทยยารามพิจิตร
166ต้นกล้าความดีศรีชุมแสงสงครามฯโรงเรียนชุมแสงสงครามพิษณุโลก
167พรหมพิรามวิทยาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาพิษณุโลก
168เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือพิษณุโลก
169กะทู้วิทยาโรงเรียนกะทู้วิทยาภูเก็ต
170ภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยภูเก็ต
171สตรีภูเก็ตโรงเรียนสตรีภูเก็ตภูเก็ต
172หงษ์หยกบำรุงโรงเรียนหงษ์หยกบำรุงภูเก็ต
173บ้านวังปลาโดโรงเรียนบ้านวังปลาโดมหาสารคาม
174รร.บ้านเลิงใต้โรงเรียนบ้านเลิงใต้มหาสารคาม
175Hulahulaโรงเรียนสารคามพิทยาคมมหาสารคาม
176บันนังสตาปัญญานุกูลโรงเรียนบันนังสตาปัญญานุกูลยะลา
177พัฒนาบาลอโรงเรียนพัฒนาบาลอยะลา
178เทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)ยะลา
179ค้อวังวิทยาคมโรงเรียนค้อวังวิทยาคมยโสธร
180T.W. STRONGโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมยโสธร
181ทรายมูลวิทยาโรงเรียนทรายมูลวิทยายโสธร
182บ้านหนองกุงโรงเรียนบ้านหนองกุงร้อยเอ็ด
183สตรีศึกษาโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
184บ้านทุ่งมะพร้าวโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวระนอง
185บ้านปากน้ำโรงเรียนบ้านปากน้ำระนอง
186เลิกกัญเถอะวิทยาลัยเทคนิคระนองระนอง
187เทศบาลวัดอุปนันทารามโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามระนอง
188มาบตาพุดพันพิทยาคารโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารระยอง
189วังจันทร์วิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาระยอง
190Naughty Girlsวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชระยอง
191รัฐราษฏร์อุปถัมภ์โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ราชบุรี
192วัดสุนทรเทพคีรีโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีลพบุรี
193โคกสำโรงวิทยาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาลพบุรี
194บุญวาทย์วิทยาลัยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง
195ประชาราชวิทยาโรงเรียนประชาราชวิทยาลำปาง
196วิชชานารีโรงเรียนวิชชานารีลำปาง
197สบจางวิทยาโรงเรียนสบจางวิทยาลำปาง
198แม่ทะวิทยาโรงเรียนแม่ทะวิทยาลำปาง
199แม่สันวิทยาโรงเรียนแม่สันวิทยาลำปาง
200แม่เชียงรายวิทยาโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาลำปาง
201โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกลำปาง
202บ้านห้วยหละโรงเรียนบ้านห้วยหละลำพูน
203บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)ศรีสะเกษ
204บ้านดินดำเหล่าเสนไต้โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ศรีสะเกษ
205บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)ศรีสะเกษ
206ลิ้นฟ้าพิทยาคมโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมศรีสะเกษ
207บ้านนาตาลคำข่าโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่าสกลนคร
208สกลราชวิทยานุกูลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลสกลนคร
209เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร
210ควนเนียงวิทยาโรงเรียนควนเนียงวิทยาสงขลา
211วรนารีเฉลิมโรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา
212หาดใหญ่วิทยาลัยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลา
213we are powerful.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2สงขลา
214YS Studioโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาสงขลา
215PCSHSST-YNACโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลสตูล
216ดารุลอูลูมโรงเรียนดารุลอูลูมสตูล
217ท่าแพผดุงวิทย์โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์สตูล
218นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการสมุทรปราการ
219BKPS.SOCIAL CAREโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์สมุทรปราการ
220มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯสมุทรปราการ
221โรงเรียนวัดทรงธรรมโรงเรียนวัดทรงธรรมสมุทรปราการ
222วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการสมุทรปราการ
223อัมพวันวิทยาลัยโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยสมุทรสงคราม
224สมุทรสาครบูรณะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะสมุทรสาคร
225สมุทรสาครวิทยาลัยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสมุทรสาคร
226อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์สมุทรสาคร
227บ้านซับสนุ่นโรงเรียนบ้านซับสนุ่นสระบุรี
228บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"สระบุรี
229บ้านโป่งไทรโรงเรียนบ้านโป่งไทรสระบุรี
230วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์3)โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์3)สระบุรี
231สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีสระบุรี
232ห่างกัญนะ ห่วง ชทข.โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามสิงห์บุรี
233บ้านแป้งวิทยาโรงเรียนบ้านแป้งวิทยาสิงห์บุรี
234สิงห์บุรีโรงเรียนสิงห์บุรีสิงห์บุรี
235กาบเชิงวิทยาโรงเรียนกาบเชิงวิทยาสุรินทร์
236บ้านลำหาดโรงเรียนบ้านลำหาดสุรินทร์
237บ้านศาลาสามัคคีโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีสุรินทร์
238บ้านโชคนาสามโรงเรียนบ้านโชคนาสามสุรินทร์
239บ้านโสนโรงเรียนบ้านโสนสุรินทร์
240รัตนบุรี (เรารัก ร.บ.)โรงเรียนรัตนบุรีสุรินทร์
241สุรพินท์พิทยาโรงเรียนสุรพินท์พิทยาสุรินทร์
242สุรวิทยาคารโรงเรียนสุรวิทยาคารสุรินทร์
243เทนมีย์มิตรประชาโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาสุรินทร์
244กงไกรลาศวิทยาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาสุโขทัย
245ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์สุโขทัย
246วัดคุ้งยางใหญ่โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่สุโขทัย
247อุดมดรุณีโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย
248คำแสนวิทยาสรรค์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์หนองบัวลำภู
249ภูซางใหญ่วิทยาคมโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมหนองบัวลำภู
250หนองบัวพิทยาคารโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารหนองบัวลำภู
251The Ten Musketeersโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)อ่างทอง
252วัดโพธิ์เอนโรงเรียนวัดโพธิ์เอนอ่างทอง
253สามโก้วิทยาคมโรงเรียนสามโก้วิทยาคมอ่างทอง
254PJ. free from drugsโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"อ่างทอง
255โยธินบูรณะ อ่างทองโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองอ่างทอง
256พนาศึกษาโรงเรียนพนาศึกษาอำนาจเจริญ
257หัวตะพานวิทยาคมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมอำนาจเจริญ
258ห่างกัญ ANCโรงเรียนอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
259บ้านนาจานโรงเรียนบ้านนาจานอุดรธานี
260โรงเรียนบ้านหนองหลอดโรงเรียนบ้านหนองหลอดอุดรธานี
261เพ็ญพิทยาคมโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมอุดรธานี
262โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีอุดรธานี
263ชุมชนบ้านโคกหม้อโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้ออุทัยธานี
264ทัพทันอนุสรณ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์อุทัยธานี
265ทุ่งโพวิทยาโรงเรียนทุ่งโพวิทยาอุทัยธานี
266บ้านสระนารายณ์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์อุทัยธานี
267บ้านหนองฝางโรงเรียนบ้านหนองฝางอุทัยธานี
268หนองฉางวิทยาโรงเรียนหนองฉางวิทยาอุทัยธานี
269ท่าโพธิ์ศรี Antidrugโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาอุบลราชธานี
270บ้านหนองแปกโรงเรียนบ้านหนองแปกอุบลราชธานี
271บ้านหว้านแกเจริญโรงเรียนบ้านหว้านอุบลราชธานี
272โรงเรียนพิบูลมังสารโรงเรียนพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
273ลือคำหาญวารินชำราบโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบอุบลราชธานี
274วิจิตราพิทยาโรงเรียนวิจิตราพิทยาอุบลราชธานี
275SK Say Noโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารอุบลราชธานี
276เซนต์เอเมลีโรงเรียนเซนต์เอเมลีอุบลราชธานี
277จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเชียงราย
278ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงราย
279์NEF.อำเภอเวียงแก่นกศน.อำเภอเวียงแก่นเชียงราย
280เทศบาล 6 นครเชียงรายโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายเชียงราย
281เทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคมเชียงราย
282เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเชียงราย
283ดาราวิทยาลัยโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่
284N.M.P_SFW&D(Safe from weed & Drugs)โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเชียงใหม่
285บ้านหนองปลามันโรงเรียนบ้านหนองปลามันเชียงใหม่
286พิงครัตน์โรงเรียนพิงครัตน์เชียงใหม่
287มงฟอร์ตวิทยาลัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่
288ยุพราชวิทยาลัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่
289วารีเชียงใหม่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เชียงใหม่
290สันทรายวิทยาคมโรงเรียนสันทรายวิทยาคมเชียงใหม่
291H.P.K. เสมารักษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมเชียงใหม่
292แม่ตื่นวิทยาคมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมเชียงใหม่
293สารสาสน์วิเทศเพชรบุรีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรีเพชรบุรี
294เขาย้อยวิทยาโรงเรียนเขาย้อยวิทยาเพชรบุรี
295เทศบาล 1 บ้านชะอำโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำเพชรบุรี
296โตนดหลวงวิทยาโรงเรียนโตนดหลวงวิทยาเพชรบุรี
297สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
298เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
299บ้านสงาวโรงเรียนบ้านสงาวเลย
300บ้านห้วยส้มโรงเรียนบ้านห้วยส้มเลย
301วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยเลย
302Do you know cannabis ?โรงเรียนศรีสงครามวิทยาเลย
303ศรีสองรักษ์วิทยาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาเลย
304อาชีวศึกษาเลยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยเลย
305บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)แพร่
306พิริยาลัยจังหวัดแพร่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่แพร่
307สองพิทยาคมโรงเรียนสองพิทยาคมแพร่
308บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193แม่ฮ่องสอน
รางวัลชมเชย อันดับ 1
ลำดับชื่อทีมหัวหน้าทีมสถาบันจังหวัด
1ราชภัฏธนบุรีพิมลดา อ่อนสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานคร
2กัญชาเรนเจอร์สุดารัตน์ มีเอี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพมหานคร
3Infinityรอด อ่อนคำมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานคร
4คนข้างในฟ้ารุ่ง เขียวเหมยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
5ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรอุทยาน แดนจันทึกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
6ต๊อดกลับใจณัฐหทัย เลิศอุดมมงคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
7Ganja Next Levelณัฏฐณิชา เพชรกำเนิดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
8Area 54ภณสวรรณ ทองจิตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
9เพื่อใครคนหนึ่งเบญญทิพย์ สวนอินทร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระกรุงเทพมหานคร
10พาวเวอร์วังชิษณุชา แสวงผลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรุงเทพมหานคร
11ห่างกัญ ห่างได้ ห่างไกลโรคอลิสา พูลผลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
12กัญและกัญกวีศิลป์ ปรีชาศิลป์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
13ขอนแก่นภูวนาท แสนยามาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
14มหิดล ลากัญชาสมิตรา พัฒนธารทิพย์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายานครปฐม
15อ้อนเน่จิรนันท์ วุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายานครปฐม
16The golden girls (พรหมาณฑ์รชา)ณัฐวดี ลำพึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานครราชสีมา
17อีสเทิร์นเอเชียแพรวพรรณ สุพลไทยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปทุมธานี
18มหาสารคามเจษฎา จรุงพันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
19Three Gentleman Downดลชัย ศรีอภัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
20Tha Gangวรรณภา สมนึกมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษศรีสะเกษ
ลำดับชื่อทีมหัวหน้าทีมสถาบันจังหวัด
1ราชภัฏธนบุรีพิมลดา อ่อนสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานคร
2กัญชาเรนเจอร์สุดารัตน์ มีเอี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพมหานคร
3Infinityรอด อ่อนคำมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานคร
4คนข้างในฟ้ารุ่ง เขียวเหมยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
5ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรอุทยาน แดนจันทึกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
6ต๊อดกลับใจณัฐหทัย เลิศอุดมมงคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
7Ganja Next Levelณัฏฐณิชา เพชรกำเนิดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
8Area 54ภณสวรรณ ทองจิตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
9เพื่อใครคนหนึ่งเบญญทิพย์ สวนอินทร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระกรุงเทพมหานคร
10พาวเวอร์วังชิษณุชา แสวงผลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรุงเทพมหานคร
11ห่างกัญ ห่างได้ ห่างไกลโรคอลิสา พูลผลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
12กัญและกัญกวีศิลป์ ปรีชาศิลป์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
13ขอนแก่นภูวนาท แสนยามาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
14มหิดล ลากัญชาสมิตรา พัฒนธารทิพย์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายานครปฐม
15อ้อนเน่จิรนันท์ วุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายานครปฐม
16The golden girls (พรหมาณฑ์รชา)ณัฐวดี ลำพึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานครราชสีมา
17อีสเทิร์นเอเชียแพรวพรรณ สุพลไทยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปทุมธานี
18มหาสารคามเจษฎา จรุงพันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
19Three Gentleman Downดลชัย ศรีอภัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
20Tha Gangวรรณภา สมนึกมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษศรีสะเกษ
รางวัลชมเชย อันดับ 2
ลำดับชื่อทีมหัวหน้าทีมสถาบันจังหวัด
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณัชพล พลอยสิทธิ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
2Forget Me Not TBวริษฐา พันธุ์โกมลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กรุงเทพมหานคร
3ราชภัฏจันทรเกษมศิรสิทธิ์ บุริศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกรุงเทพมหานคร
4ราชภัฏจันทรเกษมสุทาศิณี ป๊อกหลงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกรุงเทพมหานคร
5ห่างกัญซักพักอนาวิล มั่นวงค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
6ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรธนพร บุตรดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
7สวย มั่นใจ ไม่กลัวยาเสพติดปรวัตร ชัยศรีสังข์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
8หมู่บ้านกินคน วันๆกินแต่คน ไม่เสพหรอกยาปัทมพร ชินวิรัตน์ชัยมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรุงเทพมหานคร
9Determineภควัฒน์ ผาสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรุงเทพมหานคร
10เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือธัญมน แถลงดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
11เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิภาวี วุฒิพิศาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
12เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสุภาพร นุตศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
13เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกสุมากร เสร็จกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
14เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือภัทรพร ผอบทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
15เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศิวพร บุญประสิทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
16นกฮูกไม่เอาสารเสพติดวัชรพล โพนสงครามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
17Potatoวัชมล ฉลาดแย้มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
18เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกฤตวุฒิ ธนศุภารมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
19เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกฤศยศ จังอภิภูธนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
20เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือณิชาภัทร ขุนทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
21เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือธนศิริ น้ำทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
22เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนาเดีย สมานเพ็ชร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
23LandEn’KMITLชลธิชา มูลอ้อมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
2410:30จิดาภา เรียงวิไลกุลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
25เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังภัควิน บัวชื่นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
26มข.มักม่วน ซวนห่างกัญนะภานุพงศ์ สุวรรณวงษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
27สกลนครพิยดา ใฮวังมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นขอนแก่น
28ติดทะเลแต่ไม่ติดกัญนะชลิตา เชื้อทองมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี
29บูรพากมลวรรณ สกุลรัตนภูมิมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี
30เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาปณิดา หงษ์ทองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาชลบุรี
31พยาบาลศาสตร์ราชภัฏชัยภูมิสุธิดา บุญประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิชัยภูมิ
32พยาบาลศาสตร์ มรภ.ชยเบญจวรรณ พั่วพันศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิชัยภูมิ
33SCPH Trangธนาวิทย์ จันทวิเศษวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรัง
3413 a.m.วริษา เธียรธโนปจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายานครปฐม
35GREEN CANABISญาณิศา สุขผสมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายานครปฐม
36ชิงเงินล้านบัณฑิตา จอมทะรักษ์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายานครปฐม
37Dobbyกนกวรรณ อินอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครปฐม
38ราชภัฏนครปฐมเพชรดา แก้วบ้านสิงห์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครปฐม
39ราชภัฏนครปฐมอมรรัตน์ นวลตามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครปฐม
40Life without youนีรภา ศรีนิลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครปฐม
41TOMORROW X TOGETHERภัทราวดี คำยอดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครปฐม
42KUkkps Inwza007สุวรรณา สุวรรณเสวกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนนครปฐม
43ตดในลิฟต์ปภาวดี คงพิริยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานครราชสีมา
44เพื่อนกัญบัณฑิต ประพายพิษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมานครราชสีมา
45เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาพลอยรุ้ง เสาร์สายออมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมานครราชสีมา
46คิดจะลอง มองให้ไกลพัณณกร ชำนาญศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมานครราชสีมา
47เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมากนกอร สนโคกกรวดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมานครราชสีมา
48เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาจิราพร พันธ์พม่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมานครราชสีมา
49เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาภูรินทร์ แจะสันเทียะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมานครราชสีมา
504 Queensกมลตา ทองแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมานครราชสีมา
51Food Science Add NSTRUสิทธิกร อ่อนแช่มมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
52กาสะลองซ้องปีบนิรัตศัย รักษ์สิงห์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์นครสวรรค์
53MTTอมรรัตน์ โคตะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์นครสวรรค์
54ศิริพิมพ์ศศิพิมพ์ สมโนชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านน่าน
55ราชภัฏบุรีรัมย์ณัฐกฤาณ์ ทองแจ่มแก้วธเนศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์บุรีรัมย์
56ราชภัฏบุรีรัมย์วิลาสินี ยะปะตังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์บุรีรัมย์
57Saturdayssสุธาสินี สุทาวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์บุรีรัมย์
58ราชภัฏบุรีรัมย์สุนิดา ธรรมษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์บุรีรัมย์
59เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลพรรวิษา อนุวิชัยรักษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
60อ้ายมา4 คนนูรไรฮาน โส๊ะสันสะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีปัตตานี
61ช้างน้อยนูรฟารีซา อียามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีปัตตานี
62เยาวชนดี...ไม่ยุ่งสารเสพติดนภัสสร กิ่งแก้วมหาวิทยาลัยพะเยาพะเยา
63พะเยาฐิติกานต์ สมจิตรมหาวิทยาลัยพะเยาพะเยา
64วรรณรดา ยูพี (WANRADA UP)รินรดา กอดิษฐ์มหาวิทยาลัยพะเยาพะเยา
65ร่วมใจรู้ทันกัญ มนภานุวัฒน์ ขันติญามหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
66Up to meธัญญลักษณ์ สุขมนต์มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
67Zapzagirlวริศรา จิระเดชประไพมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
68อย่าลองกัญนะจ๊ะเจษฎากร ลาชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
69มหาสารคามดาวิกา นิพันโทมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
70หมอสารคามธีรพงษ์ ชายศรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
71มหาสารคามอุบลวรรณ ศิลาชัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
72NBศิวกร พูนเทกองมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
73ครูเด็กน้อยเบญจมาศ ประสมศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
74reru_tธิดารัตน์ ไกยกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
75Start resist กัญชา!!ชญาพิมพ์ บุญจริง 66827389538มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
76ราชภัฏลำปางภูธเนศ ใจจักรคำมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางลำปาง
77We form futureเมธิตา หล๊ะนวนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาสงขลา
78ราชภัฏสงขลานูรอัยนี สอรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสงขลา
79Three in oneณัฐวุฒิ ใจตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสงขลา
80เอาเงินซื้อกัญมาซื้อไก่ทอดดีกว่าเนตรนภัส ยิ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สุรินทร์
81แม่โจ้เชียงใหม่ & มข.หนองคายรัชดาภรณ์ ประไพเพชรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายหนองคาย
82บีบวกเกศสุดา แวงมลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุดรธานี
83ราชภัฏอุดรธานีวรรณลักษณ์ ป้องกันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุดรธานี
84BCNSP51ภนาดร แก่นจันทร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีอุบลราชธานี
85UBRU happiness ห่างกันสักพักเก็จมณี ประเสริฐสังข์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอุบลราชธานี
86Hrm62ศิรินลินี ไชยพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอุบลราชธานี
87ราชภัฏอุบลราชธานีจิรวัฒน์ พิมพันธุ์โนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอุบลราชธานี
88Victoryพิยดา โคตรอาสามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี
89อุบลราชธานีปณิดา บุญมีสนมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี
90นักศึกษาสู้ชีวิตไพรริน แสนหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชียงราย
91ราชภัฏเชียงรายปวีณา กันศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชียงราย
92อรุ่มเจ๊าะศุภชัย พรหมปัญญามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
93แม่ฟ้าหลวงผาณิตนิภา สุดใจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
94Bring me the Monkeyพีรณัฐ อินทร์สมใจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
95มช.ชิงเงินแสนชัยวัฒน์ อภิบาลศรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
96เชียงใหม่ฐานิตา แซ่จังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
97Highbitrateอมลลดา หมื่นรังษีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
98เชียงใหม่กชภกา เลือดนักรบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
99ชื่อกลุ่มปั่นๆๆเลยสิริโสภา สุนทรสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
100เชียงใหม่ณภัทร ณัฐวราวิชญ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
101owh to eewd?ครองขวัญ ฤทธิวงศ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
102GF Theaธนาธิป เทือกเถาว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
103แก๊งหมอลำ x3ปิยธิดา ปาลีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
104ภูมิและต้นเฟิร์นมณชกร สุขใจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
105แม่โจ้ดีพร้อม ใจน้อยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
106Me tooปรียานันท์ เตมะมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
1073สาว สัตวศาสตร์ ร่วมใจห่างไกลกัญชาเเละสารเสพติดอารีรัตน์ เกาะรัมย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
ลำดับชื่อทีมหัวหน้าทีมสถาบันจังหวัด
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณัชพล พลอยสิทธิ์กรุงเทพมหานคร
2Forget Me Not TBวริษฐา พันธุ์โกมลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กรุงเทพมหานคร
3ราชภัฏจันทรเกษมศิรสิทธิ์ บุริศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกรุงเทพมหานคร
4ราชภัฏจันทรเกษมสุทาศิณี ป๊อกหลงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกรุงเทพมหานคร
5ห่างกัญซักพักอนาวิล มั่นวงค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
6ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรธนพร บุตรดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
7สวย มั่นใจ ไม่กลัวยาเสพติดปรวัตร ชัยศรีสังข์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร
8หมู่บ้านกินคน วันๆกินแต่คน ไม่เสพหรอกยาปัทมพร ชินวิรัตน์ชัยมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรุงเทพมหานคร
9Determineภควัฒน์ ผาสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรุงเทพมหานคร
10เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือธัญมน แถลงดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
11เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิภาวี วุฒิพิศาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
12เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสุภาพร นุตศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
13เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกสุมากร เสร็จกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
14เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือภัทรพร ผอบทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
15เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศิวพร บุญประสิทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
16นกฮูกไม่เอาสารเสพติดวัชรพล โพนสงครามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
17Potatoวัชมล ฉลาดแย้มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
18เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกฤตวุฒิ ธนศุภารมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
19เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกฤศยศ จังอภิภูธนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
20เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือณิชาภัทร ขุนทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
21เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือธนศิริ น้ำทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
22เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนาเดีย สมานเพ็ชร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร
23LandEn’KMITLชลธิชา มูลอ้อมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
2410:30จิดาภา เรียงวิไลกุลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
25เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังภัควิน บัวชื่นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
26มข.มักม่วน ซวนห่างกัญนะภานุพงศ์ สุวรรณวงษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
27สกลนครพิยดา ใฮวังมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นขอนแก่น
28ติดทะเลแต่ไม่ติดกัญนะชลิตา เชื้อทองมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี
29บูรพากมลวรรณ สกุลรัตนภูมิมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี
30เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาปณิดา หงษ์ทองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาชลบุรี
31พยาบาลศาสตร์ราชภัฏชัยภูมิสุธิดา บุญประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิชัยภูมิ
32พยาบาลศาสตร์ มรภ.ชยเบญจวรรณ พั่วพันศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิชัยภูมิ
33SCPH Trangธนาวิทย์ จันทวิเศษวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรัง
3413 a.m.วริษา เธียรธโนปจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายานครปฐม
35GREEN CANABISญาณิศา สุขผสมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายานครปฐม
36ชิงเงินล้านบัณฑิตา จอมทะรักษ์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายานครปฐม
37Dobbyกนกวรรณ อินอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครปฐม
38ราชภัฏนครปฐมเพชรดา แก้วบ้านสิงห์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครปฐม
39ราชภัฏนครปฐมอมรรัตน์ นวลตามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครปฐม
40Life without youนีรภา ศรีนิลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครปฐม
41TOMORROW X TOGETHERภัทราวดี คำยอดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครปฐม
42KUkkps Inwza007สุวรรณา สุวรรณเสวกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนนครปฐม
43ตดในลิฟต์ปภาวดี คงพิริยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานครราชสีมา
44เพื่อนกัญบัณฑิต ประพายพิษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมานครราชสีมา
45เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาพลอยรุ้ง เสาร์สายออมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมานครราชสีมา
46คิดจะลอง มองให้ไกลพัณณกร ชำนาญศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมานครราชสีมา
47เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมากนกอร สนโคกกรวดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมานครราชสีมา
48เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาจิราพร พันธ์พม่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมานครราชสีมา
49เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาภูรินทร์ แจะสันเทียะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมานครราชสีมา
504 Queensกมลตา ทองแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมานครราชสีมา
51Food Science Add NSTRUสิทธิกร อ่อนแช่มมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
52กาสะลองซ้องปีบนิรัตศัย รักษ์สิงห์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์นครสวรรค์
53MTTอมรรัตน์ โคตะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์นครสวรรค์
54ศิริพิมพ์ศศิพิมพ์ สมโนชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านน่าน
55ราชภัฏบุรีรัมย์ณัฐกฤาณ์ ทองแจ่มแก้วธเนศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์บุรีรัมย์
56ราชภัฏบุรีรัมย์วิลาสินี ยะปะตังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์บุรีรัมย์
57Saturdayssสุธาสินี สุทาวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์บุรีรัมย์
58ราชภัฏบุรีรัมย์สุนิดา ธรรมษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์บุรีรัมย์
59เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลพรรวิษา อนุวิชัยรักษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
60อ้ายมา4 คนนูรไรฮาน โส๊ะสันสะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีปัตตานี
61ช้างน้อยนูรฟารีซา อียามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีปัตตานี
62เยาวชนดี...ไม่ยุ่งสารเสพติดนภัสสร กิ่งแก้วมหาวิทยาลัยพะเยาพะเยา
63พะเยาฐิติกานต์ สมจิตรมหาวิทยาลัยพะเยาพะเยา
64วรรณรดา ยูพี (WANRADA UP)รินรดา กอดิษฐ์มหาวิทยาลัยพะเยาพะเยา
65ร่วมใจรู้ทันกัญ มนภานุวัฒน์ ขันติญามหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
66Up to meธัญญลักษณ์ สุขมนต์มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
67Zapzagirlวริศรา จิระเดชประไพมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
68อย่าลองกัญนะจ๊ะเจษฎากร ลาชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
69มหาสารคามดาวิกา นิพันโทมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
70หมอสารคามธีรพงษ์ ชายศรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
71มหาสารคามอุบลวรรณ ศิลาชัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
72NBศิวกร พูนเทกองมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
73ครูเด็กน้อยเบญจมาศ ประสมศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
74reru_tธิดารัตน์ ไกยกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
75Start resist กัญชา!!ชญาพิมพ์ บุญจริง 66827389538มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
76ราชภัฏลำปางภูธเนศ ใจจักรคำมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางลำปาง
77We form futureเมธิตา หล๊ะนวนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาสงขลา
78ราชภัฏสงขลานูรอัยนี สอรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสงขลา
79Three in oneณัฐวุฒิ ใจตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสงขลา
80เอาเงินซื้อกัญมาซื้อไก่ทอดดีกว่าเนตรนภัส ยิ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สุรินทร์
81แม่โจ้เชียงใหม่ & มข.หนองคายรัชดาภรณ์ ประไพเพชรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายหนองคาย
82บีบวกเกศสุดา แวงมลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุดรธานี
83ราชภัฏอุดรธานีวรรณลักษณ์ ป้องกันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุดรธานี
84BCNSP51ภนาดร แก่นจันทร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีอุบลราชธานี
85UBRU happiness ห่างกันสักพักเก็จมณี ประเสริฐสังข์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอุบลราชธานี
86Hrm62ศิรินลินี ไชยพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอุบลราชธานี
87ราชภัฏอุบลราชธานีจิรวัฒน์ พิมพันธุ์โนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอุบลราชธานี
88Victoryพิยดา โคตรอาสามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี
89อุบลราชธานีปณิดา บุญมีสนมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี
90นักศึกษาสู้ชีวิตไพรริน แสนหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชียงราย
91ราชภัฏเชียงรายปวีณา กันศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชียงราย
92อรุ่มเจ๊าะศุภชัย พรหมปัญญามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
93แม่ฟ้าหลวงผาณิตนิภา สุดใจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
94Bring me the Monkeyพีรณัฐ อินทร์สมใจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
95มช.ชิงเงินแสนชัยวัฒน์ อภิบาลศรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
96เชียงใหม่ฐานิตา แซ่จังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
97Highbitrateอมลลดา หมื่นรังษีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
98เชียงใหม่กชภกา เลือดนักรบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
99ชื่อกลุ่มปั่นๆๆเลยสิริโสภา สุนทรสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
100เชียงใหม่ณภัทร ณัฐวราวิชญ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
101owh to eewd?ครองขวัญ ฤทธิวงศ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
102GF Theaธนาธิป เทือกเถาว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
103แก๊งหมอลำ x3ปิยธิดา ปาลีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
104ภูมิและต้นเฟิร์นมณชกร สุขใจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
105แม่โจ้ดีพร้อม ใจน้อยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
106Me tooปรียานันท์ เตมะมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
1073สาว สัตวศาสตร์ ร่วมใจห่างไกลกัญชาเเละสารเสพติดอารีรัตน์ เกาะรัมย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่