เคล็ดลับจัดการอารมณ์โกรธ ให้ใจเย็นแบบติดจรวด

เคล็ดลับจัดการอารมณ์โกรธ ให้ใจเย็นแบบติดจรวด

         มีใครไม่เคยโกรธกันบ้าง น้อยมากนะที่เราจะได้เจอคนประเภทนี้ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม และเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ตลอดเวลา ดังนั้นความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ บางครั้งถ้าเจรจาประนีประนอมกันได้ก็ดีไป แต่บางครั้งก็ทะเลาะกันจนไม่มองหน้ากัน...