Tag Archives: สมาธิ

“สมาธิ” ใครว่าต้องนั่งนานๆ

ปัญหาที่เราพบเจออยู่บ่อยๆ ในตอนนี้ คือ การที่เราไม่รู้จักตนเอง หลายคนคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่เลย