น้ำใจแม่

ภาพยนตร์ดีที่คุณควรติดตาม
ภาพยนตร์น้ำใจแม่ เป็นเรื่องที่จัดทำขึ้น เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งใดในโลก แม่เป็นคนหนึ่งจะมอบความรักให้ลูกด้วยใจที่แท้จริง น้ำใจของแม่เป็นน้ำใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ แม่นั้นเสียสระทั้งกายและใจเลี้ยงลูกมาจนลูกเติบโตมีชีวิตที่ดี น้ำใจของแม่ที่มีให้ลูกจะมีให้ตลอดไป