ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โครงการเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิทัล

[row] [col span__sm=”12″ align=”center”] [ux_image id=”1267″]

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศจะต้องส่งไฟล์บันทึกเสียงเรียงความของตนเองพร้อมรูปคู่กับแม่ เพื่อให้ทีมงานโพสต์ลง YouTube ช่อง D New Media 

[ux_image id=”1270″] [ux_image id=”1277″ image_size=”original”] [ux_image id=”1278″ image_size=”original” width__sm=”100″] [ux_image id=”1269″] [ux_image id=”1268″] [/col] [/row]