ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศจะต้องส่งไฟล์บันทึกเสียงเรียงความของตนเองพร้อมรูปคู่กับแม่ เพื่อให้ทีมงานโพสต์ลง YouTube ช่อง D New Media 

ส่งไฟล์เสียงและรูป กลับสู่หน้าหลักโครงการ