ประกาศผลรางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความ

[section] [ux_image id=”1406″] [row] [col span__sm=”12″ align=”center”]

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
หากเกียรติบัตรผิด ต้องการแก้ไข หรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงานจังหวัด คลิก

[/col] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

ประกาศเรื่องติดต่อรับเงินรางวัล

ขอความกรุณาผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ชมเชยขึ้นไป ติดต่อผู้ประสานงานจังหวัดภายใน วันที่ 9 ตุลาคม 2563 หากทางโครงการไม่ได้รับการติดต่อก่อนวันดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์รับเงินรางวัลจากโครงการ

[/col_inner] [/row_inner] [ux_image id=”1407″] [/col] [/row] [ux_image id=”1411″] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”1409″] [/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”1408″] [/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”1410″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”1467″] [/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”1457″] [/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”1458″] [/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”1459″] [/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”1460″] [/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”1461″] [/col] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”1462″] [/col] [/row] [/section]