โครงการสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด

[ux_text font_size=”1.25″ font_size__sm=”1″ line_height=”1.85″]

ปิดเทอมนี้ ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด โดยท่านจะได้ความรู้เรื่องโทษของกัญชาและยาเสพติด และได้ UP Skill  จากวิทยากรสุดพิเศษ ในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ ณ World Peace Valley เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รับจำนวนจำกัด สถานศึกษาละ 5 ท่าน มีรายละเอียด ดังนี้

[/ux_text] [row] [col span=”3″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_image id=”3619″ width=”75″ width__sm=”32″ link=”https://maps.app.goo.gl/ptGC45HDPiboTQMc7″] [/col] [col span=”9″ span__sm=”12″] [ux_text font_size=”1.35″ font_size__sm=”1″ line_height=”0.75″ text_align=”center”]

 

สถานที่

อาคารWorld Peace Valley3 อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

[/ux_text] [/col] [/row] [ux_text font_size=”1.35″ font_size__sm=”1″ line_height=”0.75″ text_align=”center”]

รุ่นสัมมนาวัน-เวลา 

รุ่นที่ 1 : วันที่ 4-7 เมษายน 2566

รุ่นที่ 2 : วันที่ 8-11 เมษายน 2566

รุ่นที่ 3 : วันที่ 17-20 เมษายน 2566

[/ux_text] [row] [col span=”9″ span__sm=”12″] [ux_text font_size=”1.35″ font_size__sm=”1″ line_height=”0.75″ text_align=”center”]

 

 

รับสมัคร

ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566 

[/ux_text] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_image id=”3618″ width=”74″ width__sm=”32″ link=”https://bit.ly/seminar66″] [/col] [/row] [ux_text font_size=”1.35″ font_size__sm=”1″ line_height=”0.75″ text_align=”center”]

ค่าลงทะเบียน 

200 บาท / ท่าน

[/ux_text] [row] [col span=”3″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_image id=”3628″ width=”74″ width__sm=”34″] [/col] [col span=”9″ span__sm=”12″] [ux_text font_size=”1.35″ font_size__sm=”1″ line_height=”0.75″ text_align=”center”]

 

มีเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

[/ux_text] [/col] [/row] [ux_text font_size=”1.35″ font_size__sm=”1″ line_height=”0.75″ text_align=”center”]

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 08-2978-4795 , 092-455-6351

YNAC Line Official ( LINE ID :@243hmuvt )

หรือสแกนได้ที่ QR Code

 

[/ux_text] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”3605″ link=”https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=243hmuvt”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [row] [col span=”9″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_text font_size=”1.35″ line_height=”0.75″ text_align=”center”]

 

วิทยากรประจำโครงการ

[/ux_text] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_image id=”3770″ width=”82″ width__sm=”34″] [/col] [/row] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”3766″ image_hover=”fade-out”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”3765″ image_hover=”fade-out”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”3787″ image_hover=”fade-out”] [/col] [/row] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”3790″ image_hover=”fade-out”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”3791″ image_hover=”fade-out”] [/col] [/row] [row] [col span=”3″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_image id=”3743″ width=”75″ width__sm=”34″] [/col] [col span=”9″ span__sm=”12″]

 

ภาพบรรยากาศโครงการครั้งที่ผ่านมา

[/col] [/row] [ux_gallery ids=”3733,3734,3735,3736,3737,3738,3739,3740,3741″ style=”normal” lightbox_image_size=”large” type=”slider” col_spacing=”small” columns=”3″ auto_slide=”5000″ text_color=”dark”] [row] [col span=”9″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_text font_size=”1.35″ line_height=”0.75″ text_align=”center”]

 

ข้อมูลเพิ่มเติ่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

[/ux_text] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_image id=”3779″ width=”82″ width__sm=”34″] [/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”6″] [ux_image id=”3780″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”6″] [ux_image id=”3781″] [/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”3782″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”3783″] [/col] [/row]