สมัครค่าย

สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น.
รับจำนวนจำกัด

พบกับความรู้ ความสนุก มิตรภาพ ธรรมชาติ และ WorkShop ทำ Content ลง TikTok

รับสมัครวัยรุ่นอาสาสร้างสื่อออนไลน์ บอกลากัญชาและยาเสพติด

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

ขั้นตอนเข้าร่วมค่าย

2. นัดสัมภาษณ์เข้าร่วมค่ายผ่าน Zoom

วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2565
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มาค่าย
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

*** ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมค่าย
และชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 500 บาท

3. วันจริง

เดินทางไปเข้าค่ายตามวันเวลาที่นัดหมาย

LOcation

CONTACT

POSTER