[section padding=”0px”] [row] [col span__sm=”12″ align=”center”] [ux_image id=”2895″ image_size=”original”] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″ align=”center”]

พบกันกิจกรรมครั้งหน้า

[/col] [/row] [ux_banner height=”387px” bg=”2934″ bg_color=”rgb(11, 41, 86)” bg_pos=”25% 48%”] [text_box width=”45″ width__sm=”85″ position_x=”0″ position_x__sm=”50″ position_x__md=”5″ position_y=”50″ position_y__sm=”20″ position_y__md=”50″] [video_button video=”https://www.youtube.com/watch?v=PtyvHsvMyi4″] [/text_box] [text_box width=”39″ width__sm=”100″ padding__md=”20px 25px 20px 25px” position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_x__md=”95″ position_y=”50″ position_y__sm=”95″ position_y__md=”50″ bg=”rgba(11, 41, 86, 0.715)” depth_hover=”2″]

เปิดกล่องประสบการณ์ชีวิตแบบไม่ต้องสุ่ม มาค้นหาความท้าทายใหม่ๆ ให้กับชีวิตและสนุกไปด้วยกัน

[/text_box] [/ux_banner] [/section] [section bg=”2926″ bg_pos=”49% 71%” parallax=”5″ divider_top=”waves-opacity” divider_top_width=”151″ divider_top_width__sm=”227″ divider_top_width__md=”181″ divider_top_fill=”rgb(11, 41, 86)”] [row h_align=”center” padding=”45px 0px 0px 0px”] [col span=”8″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_text text_color=”#446084″]

พบกับความรู้ ความสนุก มิตรภาพ ธรรมชาติ และ WorkShop ทำ Content ลง TikTok

[/ux_text] [ux_image id=”2921″] [ux_text text_color=”#446084″]

รับสมัครวัยรุ่นอาสาสร้างสื่อออนไลน์ บอกลากัญชาและยาเสพติด

สำหรับ ม.5 – ม.6 และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

[/ux_text] [/col] [/row] [title style=”bold-center” text=”ขั้นตอนเข้าร่วมค่าย” tag_name=”h1″ size=”undefined”] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box]

1. กรอกข้อมูลสมัคร ที่นี่

รุ่น 1 ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น.
รุ่น 2 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น.

มีให้เลือก 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 – อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 21 – อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]

2. นัดสัมภาษณ์เข้าร่วมค่ายผ่าน Zoom

จะแจ้งในกลุ่มไลน์
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มาค่าย
หลังจากสัมภาษณ์แล้ว

*** ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมค่าย
และชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 500 บาท

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]

3. วันจริง

เดินทางไปเข้าค่ายตามวันเวลาที่นัดหมาย

[/col] [/row] [gap height=”54px”] [/section] [row] [col span__sm=”12″] [ux_html visibility=”hidden”]
คำนำหน้าชื่อนามสกุลชื่อเล่นสถาบัน
นางสาวเฟื่องฟ้าแสงจันทร์กวางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายธีรพงษ์ชายศรีธีร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายชญานนท์นามพิกุลนนท์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
นางสาวสุภัตการต์กองลีจ๊ะจ๋าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)
นางสาวพิมพ์ชนกไชยหงษาพลอยพิมพ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
นายศุภกรพงษ์ทองหมูหยองโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
นางสาวรสสุคนธ์วงศ์อยู่ไอนร์โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
นายนิรุทธ์นิกมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาวกัลยกุลภู​เขม่า​นิ้งมหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​ธนบุรี​
นางสาวสุพรรณษาธนาเดชาวัฒนกุลพู่กันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นายจักรกฤษอ้นคำอาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นางสาวรอดอ่อนคำรอดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวอิสราภรณ์เชยสงวนกับแกล้มมหาวิทยาลัยรามคําแหง
นายทัศกรณ์ภูมประชาทัสมหาวิทลัยราชภัฏนครปฐม
นางสาวถลัชนันท์ภู่ภมรเนยโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นางสาวนริศราเอื้อเฟื้อกลางบิวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นางสาวแพรวพรรณพันวิเศษจูนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นางสาวมุฑิตาพันธุ์สวัสดิ์พลอยใสโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นางสาวภคพรจอมผักแว่นกิ๊ฟโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นางสาวมรกตยะสูงเนินเนยโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นางสาวสุภาวดีพัลวัฒน์แก้วโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นางสาวรพินท์นิภาอาจอำพันธ์ตองโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นางสาวอาจรีย์ชะงอนรัมย์โมโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นางสาวศุภลักษณ์ใจจะโปะส้มโอโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นางสาวพิชามญชุ์เพียรงูเหลือมเเพรวาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นายภวัตลุนกำพี้ภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นางสาวภัทรพรฉันทะกลางกิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นางสาววนาลีเป็นผาสุกจูนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นายกฤตชานนท์ไพเราะพีชมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นางสาวสนธิดาราย้อยแป้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นางสาวปริญดาดาวรีรัมย์ตั๊กมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นายนครินทร์วิรุณพันธ์เว่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นายชูเกียรติโอทารัมย์เจมส์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นางสาวสุรพิชญาเพ็งเเตงอีฟมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
[/ux_html] [/col] [/row] [title style=”bold-center” text=”LOcation” size=”undefined”] [row] [col span__sm=”12″] [ux_banner height=”500px” height__sm=”56.25%” bg=”2893″ bg_pos=”51% 39%”] [text_box width=”44″ width__sm=”96″ width__md=”54″ position_x=”50″ position_y=”20″] [ux_text text_color=”#446084″]

@World Peace Valley เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [title style=”bold-center” text=”CONTACT” size=”undefined”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [featured_box img=”2915″ pos=”left”]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0630599269 (พี่ปลายฟ้า)
[/featured_box] [featured_box img=”2917″ img_width=”129″ link=”https://line.me/R/ti/g/9JEgmQwAdG” target=”_blank”]

กลุ่มไลน์แจ้งข่าวสารค่ายและนัดสัมภาษณ์

[/featured_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_html] [/ux_html] [/col] [/row] [title style=”bold-center” text=”POSTER” size=”undefined”] [row] [col span__sm=”12″ align=”center”] [ux_image id=”3107″ width=”41″ lightbox=”true” lightbox_image_size=”original”] [/col] [/row]