โครงการสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด

โครงการสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด

ปิดเทอมนี้ ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด โดยท่านจะได้ความรู้เรื่องโทษของกัญชาและยาเสพติด และได้ UP Skill  จากวิทยากรสุดพิเศษ ในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ ณ World Peace Valley เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รับจำนวนจำกัด สถานศึกษาละ 5 ท่าน มีรายละเอียด ดังนี้

กดดูแผนที่การเดินทาง

 

สถานที่

อาคารWorld Peace Valley3 อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

รุ่นสัมมนาวัน-เวลา 

รุ่นที่ 1 : วันที่ 4-7 เมษายน 2566

รุ่นที่ 2 : วันที่ 8-11 เมษายน 2566

รุ่นที่ 3 : วันที่ 17-20 เมษายน 2566

 

 

รับสมัคร

ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566 

กดสมัครเลย

ค่าลงทะเบียน 

200 บาท / ท่าน

 

มีเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 08-2978-4795 , 092-455-6351

YNAC Line Official ( LINE ID :@243hmuvt )

หรือสแกนได้ที่ QR Code

 

 

วิทยากรประจำโครงการ

 

ภาพบรรยากาศโครงการครั้งที่ผ่านมา

 

ข้อมูลเพิ่มเติ่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ